Borås erbjuder start av ny polisutbildning

Två poliser med ryggen mot kameran

I intresseanmälan lyfts Borås styrkor och erbjudande fram.

– Polismyndigheten vill ha en kort intresseanmälan. Den ansökan vi skickade in i höstas var på 73 sidor och nu har vi sammanfattat dessa till 1,5 sida. Det är svårt men nyttigt för det blir mycket tydligt hur många styrkor vi kan visa upp: högskolans erfarenhet av professionsutbildningar, samverkan med Göteborgs universitet, vårt geografiska läge och vårt mycket goda samarbete med Borås Stad för att bara nämna några, säger Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för högskolans arbete med polisutbildningen.

Polismyndigheten har bett de lärosäten i västra Sverige som är intresserade av att starta polisutbildning att lämna in en intresseanmälan senast 15 maj. Därefter ska Polismyndigheten rapportera till regeringen senast 23 maj kring förutsättningarna att etablera utbildning i Västsverige. Regeringen fattar sen det formella beslutet kring en framtida utbildning.

En start av polisutbildning i Borås våren 2019 förutsätter att regeringen fattar beslut i frågan senast i mitten av juni.

Läs mer

Läs rektor Björn Brorströms blogg "Polisutbildning i Västsverige – Borås ett starkt alternativ"

Ta del av intresseanmälan (pdf)

Text: Johanna Avadahl