De är vinnare av årets SydVästenpris

SydVästenpriset 2018 tilldelas Clary Hansson (på filmduken) och Mats Schönemann. Margaretha Lundberg Rodin till vänster i bild delade ut priset.

– Oerhört överraskande och jag är helt ställd, men såklart jätteroligt, säger Mats Schönemann om känslan efter att han mottagit SydVästenpriset 2018. 

Han väljer att framhålla teamet när han pratar om ledarskap. Det är i teamet som kreativitet skapas och han berättar att han är chef för 40 medarbetare.

– Chefen ska inte lösa alla problem, utan det är i samarbetet idéer bollas och saker händer. Teamet är oerhört viktigt och det som gör verksamheten, säger Mats Schönemann som varit chef sedan 1979 och har utvecklat verksamheten på äldreboendet i Rävlanda under snart 40 år.

Han lyfter också fram gränssnitten med andra verksamheter utanför den egna, att vara transparent, och inte minst att våga.

– Det krävs mod att leda för det blåser ibland, och du får inte vara rädd för att misslyckas, det gäller både som chef och medarbetare. För mig är ett hållbart ledarskap också att vara prestigelös.

Euforisk känsla
Priset delar han med Clary Hansson, som just nu befinner sig på semesterresa, men via telefon beskriver känslan som euforisk när hennes namn meddelades:

– Är det verkligt? tänkte jag. Det känns toppen, säger hon.

Sitt eget ledarskap, som startade med en chefsposition 2004 på barnpsykiatrin på SÄS, beskriver hon som tryggt, stabilt och uthålligt. Något som hon anser vara bra egenskaper i en verksamhet som ständigt förändras.

– Jag vet vad jag vill och vart vi är på väg, men vill inte skynda på utan vill lyssna in. Mina medarbetare värnar alltid patienterna först och det gäller att få med sig alla i förändringen, så att det blir bra för både patienter och behandlare.

Och helheten är viktig, menar hon, det finns ett tydligt samband mellan hur de själva mår och hur patienterna uppfattar deras arbete och bemötande.

– Vi har gjort mätningar på detta sedan 2015, som kopplar mot delaktighet, och det märks tydligt på våra siffror. När vi mår bra, då märker våra patienter det och tycker att vi har bättre tillgänglighet, bemötande och ökad professionalism.

Ett hållbart ledarskap anser hon att man bygger genom tillit och att göra tillsammans.

– Man blir en bra chef tillsammans med andra. Jag har också haft förmånen att ha en bra klinikchef som stöttar och litar på mig, vilket är väldigt värdefullt i mitt ledarskap som handlar om att kunna hantera en komplex roll i en föränderlig verksamhet.

Prissumma på 25 000 kronor vardera
SydVästenpriset delas ut av Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås för att premiera chefer inom vård- och omsorgssektorn för ett hållbart ledarskap. Priset till Mats Schönemann och Clary Hansson består av ett diplom, sydvästhatt och en prissumma på 25 000 kronor vardera. Priset finansieras av Västra Götalandsregionen, VGR.

Kriterierna som juryn bedömer är tuffa. Det handlar om alltifrån mål och resultatuppfyllelse, till medarbetare- och patientnöjdhet och att tillämpa ett hållbart ledarskap. 14 nomineringsförslag kom in från verksamheterna runt om i Västra Götalandsregionen. Först valde juryn ut sju personer till en andra bedömningsomgång och därefter valdes fyra finalister ut till dagens prisutdelning.

– Det har varit ett tufft jurybeslut men efter ett mycket noggrant arbete kunde vi enas om
två värdiga vinnare i Clary Hansson och Mats Schönemann, som vi anser utövar ett ledarskap som möter alla uppsatta kriterier på ett hållbart ledarskap. De har dessutom en särskild förmåga att se helhet och finna bra balans mellan mål och resultat och verksamhetens välbefinnande, berättar Eva-Lotta Andersson Lidén som är en av företrädarna för centrumbildningen CVS och medlem i jurygruppen.

Motiveringar
Clary Hansson
visar ett uthålligt och systematiskt ledarskap som bidrar till en god hållbar arbetsmiljö och förbättrad kvalitet i vården.

Hon har en förmåga att lyfta blicken och med helhetssyn hantera utmaningar i psykiatrins uppdrag.

Hon är engagerad och visar förtrolig samverkan lokalt med elevhälsa och skola samt för introduktion och stöd till andra chefers ledarskap.

Mats Schönemann
har visat ett långsiktigt och uthålligt ledarskap under flera decennier
med stark lokal förankring under mottot ett levande och öppet äldreboende.

Hans arbete kännetecknas av ständiga kvalitetsförbättringar i stort och smått där boende och medarbetares engagemang och idéer tillvaratas.

Han visar prov på ett tryggt, utvecklingsorienterat och engagerat ledarskap som innebär att boende trivs och stimuleras och verksamheten vidareutvecklas.

Övriga finalister
Linda Berntsson
, verksamhetschef på Fiskebäcks äldreboende i Göteborg, Attendo
Cathrine Persson, chef vid öppen- och slutenvårdspsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås (SÄS)

Juryn
Består av en regionchef från privat vårdbolag i Västsverige, en kommunal kvalitetschef, en representant från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, en avdelningschef på koncernkontoret i VGR, en HR-strateg från ett större länssjukhus samt två representanter från Högskolan i Borås.

Läs mer om Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Text: Henrik Grönberg
Foto: Ida Danell
Porträttbild: privat