De ska prata om ungas oro och sömnbrist

Vad kommer ni att ta upp på seminariet?
– Under seminariet kommer vi att prata om ungas hälsa utifrån olika perspektiv. Dels berättar vi om våra två forskningsprojekt som båda berör ungas hälsa, dels har vi bjudit in intressanta talare som är kunniga i ämnet. Vi har även bjudit in två unga att dela deras erfarenheter av psykisk ohälsa och delta i diskussionen. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och BRIS har kommit med alarmerande rapporter om ungas psykiska ohälsa, dessa har vi som utgångspunkter i våra diskussioner.

Varför har Högskolan i Borås detta som ämne under Almedalsveckan?
– Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och Högskolan i Borås vill visa att vi deltar genom den forskning som bedrivs här till att förbättra och stödja ungas psyksiska välmående.

Vilka vänder ni er till?
– Vi vänder oss till alla, ung som gammal. Ungas psykiska ohälsa är aktuellt i hela samhället. De allra flesta människor känner någon som är ungdom, kanske eget barn, granne eller släkting som de önskar ska få de allra bästa förutsättningarna för en god hälsa och därmed är intresserade av ämnet. Självklart vore det önskvärt att de som beslutar i samhällets olika ledande poster också kommer och lyssnar och diskuterar.

Vad hoppas ni på för effekt efter seminariet?
– Vi hoppas på fortsatta diskussioner på alla samhällsnivåer. Unga är vår framtid och att så pass många unga inte mår väl är oroväckande. Vi behöver se detta samhällsproblem på bred front för att stödja och stärka våra unga till god hälsa.

Vad är status i er forskning just nu?
– Jag har nyss skickat in min första artikel där syftet var att beskriva ungdomars sömn och samband med skolstress, självuppfattning och IT/medieanvändning. Nu är det dags att börja arbeta med delstudie två där ungdomar svarar på vad de tror att deras sömnsvårigheter beror på, säger Malin Jakobsson.

– Jag har skickat in min första artikel som handlar om vårdares erfarenheter av att ha samtal med unga vuxna som uttrycker existentiella problem. Just nu håller jag på att intervjua unga kvinnor och män (16-25 år) om hur de upplever sin vardag som präglas av en påtaglig oro i livet, deras erfarenheter av stöd och vilket stöd de är i behov av, säger Maria Lundvall.

Läs mer om seminariet

Text: Malin Jakobsson och Maria Lundvall

Foton:
Visby - Mostphotos.
Malin Jakobsson - privat
Maria Lundvall - HenrikBengtsson