Förbättrande föreläsningsserie avslutad

Händer vid dator

- Det har varit ett stort intresse för föreläsningsserien och den respons vi fått har handlat om att det varit en tankeväckare och ögonöppnare. Tillfällen att ”lyfta blicken” vilket de sällan har möjlighet att göra i sitt dagliga arbete, säger Margareta Carlén som har handlett tillsammans med Angela Bångsbo. 

Föreläsningsserien riktar sig till personer inom kommunala välfärdsverksamheter som har i uppdrag att genomföra förbättringsarbete. Vid fem förmiddagar har deltagarna fått lyssna på föreläsningar på olika teman som hur man lägger upp, implementerar och utvärderar ett förändringsarbete. Under eftermiddagen har ett mindre antal deltagare dessutom ingått i en förbättringsverkstad för att ytterligare fördjupa sig och få handledning i sitt projekt.
- Det har handlat om att få möjlighet att byta erfarenheter kommuner emellan, få handledning och samtidigt kunna koppla ihop sitt egna projekt med forskning från förmiddagens föreläsningar, säger Margareta Carlén.

Deltagarna har haft olika bakgrunder, funktioner och uppdrag som till exempel verksamhetsutvecklare, projektledare, samordnare och controllers.
- Under förbättringsverkstaden har deltagarna visat ett stort intresse och varit generösa med att dela med sig av erfarenheter. Nu när träffarna är avslutade erbjuder vi fortsatt handledning för de som ingått i förbättringsverkstaden och är gärna med och följer det fortsatta arbetet i kommunerna, avslutar Margareta Carlén.

Fotnot: Deltagarna som ingått i eftermiddagens förbättringsverkstad har utöver de fem föreläsningstillfällena haft ytterligare tre träffar.

Fakta:

Följande seminarier har getts inom föreläsningsserien:

28/2 Organisering, ledarskap och projekt
22/3 Förbättringskunskap, metoder och verktyg
10/4 Implementeringens utmaningar
3/5 Konsten att göra en utvärdering
8/5 Hur kan man göra en bra undersökning?

Text: Therese Rosenblad
Foto: Mostphotos