Fredag med akademisk glans

Professorsinstallation och doktorspromotion var huvudpunkterna under den timslånga ceremonin som inleddes med att den akademiska processionen tågade in i salen till ackompanjemang av fiolmusik och vajande fanor.

– Vi vill uppmärksamma goda prestationer och framgångsrikt akademiskt arbete, sa högskolans rektor, Björn Brorström, i sitt inledningsanförande. Han passade också på att slå ett slag för akademins grundläggande roll och värden i en tid när ”fakta och kunskap hanteras vårdslöst på många håll i världen”.

De två nya professorerna, Nawar Kadi (textilteknologi) och Daniel Ekwall (textilt management), blev därefter installerade av rektorn och Nawar Kadi höll professors tal. Efter ett kort tal av Martin G Eriksson, ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden, var det dags för Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, att promovera Gabriella Norberg Boysen (vårdvetenskap), Marjan Kooroshnia (design – textildesign), Ramkumar B. Nair (resursåtervinning – bioteknik), Regina Jijoho Patinvoh (resursåtervinning – bioteknik) och Vijay Kumar (textilt management).

Varje år delar högskolan ut ett pedagogiskt pris till en enskild lärare eller kurslag som sätter studentens lärande i centrum med ett genomtänkt pedagogiskt upplägg. Jörgen Tholin, prorektor vid Högskolan i Borås, fick i uppgift att dela ut 2017 års pris till kurslaget för kursen Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I.

Den akademiska högtiden avslutades med att Elena Pettersson, ordförande för Studentkåren i Borås, höll ett kort tal. Liksom rektor Björn Brorström passade hon på att försvara de akademiska värdena ”i en tid när många ledare i världen förkastar forskningen”. Hennes upplyftande slutord blev dock att ”nyfikenhet är en av människans vackraste egenskaper”.

Under högtiden uppmärksammades också Daniel Hjelmgren (företagsekonomi) och Rudrajeet Pal (textilt management) som docentprövats under 2017.

Läs mer

Läs mer om akademisk högtid.

Text: Staffan Ljung

Foto: Suss Wilén