Het debatt om skolavslutningar i kyrkan är felriktad

Psalmbok

Viktor Aldrin– Det går inte att säga att det antingen är rätt eller fel att fira skolavslutningar i kyrkan. Jag hade hoppats att min studie skulle kunna ge svar på det problemet, men det går inte. Däremot kan jag säga att debatten inte borde handla om just skolavslutningarna, vilket den ofta gör, utan om hur eleverna i den svenska skolan ska fostras för att fungera i en pluralistisk värld, säger Viktor Aldrin, universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik.

I boken ”Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola” har han med både kvalitativa och kvantitativa metoder utifrån material som protokoll, riktlinjer, debattartiklar, motioner, lagar och läroplaner samt flera olika enkäter tagit sig an frågan om skolavslutningar i kyrkan. Och i grund och botten handlar det om att skolmyndigheterna (Skolverket och Skolinspektionen) och Svenska kyrkan fortsätter att bråka om rätten att definiera religion. Skolmyndigheterna vill minska religionens betydelse och Svenska kyrkan vill öka den.

– Jag har sett att antalet skolavslutningar i kyrkan har minskat drastiskt till 35 procent men att antalet församlingar i Svenska kyrkan där man firar har ökat, säger han.

Rusta barnen för mångfaldigt samhälle

Men han menar att den viktiga slutsatsen egentligen inte rör frågan om ifall sommarlovet ska firas i ett kristet rum med religiösa inslag som bön och välsignelse, eller psalmsång som ”Den blomstertid du kommer”, eller inte.

– Skolmyndigheterna ser religion som påverkan medan Svenska kyrkan ser den som kompetenshöjande. Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion. Samtidigt vill den inte överlåta till religionerna att själva definiera religion.

– Svenska kyrkan å sin sida har haft svårt att ta hand om sitt eget hus och har överlåtit mycket till staten, men ser nu att det finns gränser för hur långt den kan kompromissa, säger han.

Med boken har han bidragit med fakta till ett outforskat område som tidigare präglats av tyckande.

– Men vi lever i ett pluralistiskt samhälle, det är det eleverna måste vara rustade för. Jag tycker det är viktigt att man tar in barnens egna åsikter i frågan hur det ska gå till och inte bara pekar med hela vuxenhanden, säger Viktor Aldrin.

Fakta:

Skolavslutningar i kyrkan

En gammal tradition som går att belägga åtminstone till senare delen av 1800-talet. Bara 35 procent av alla skolavslutningar i grundskolan firas i en kyrka numera.

Det är en myt att det är muslimer som är emot skolavslutningar i kyrkan, det har hela tiden varit sekulära humanister som protesterat mot fenomenet.

Läs mer

Skolavslutning i kyrkan stark tradition bland svenska folket

Viktor Aldrin

Köp boken här (extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Porträtt: Anna Sigge
Bild: Mostphotos