Högskolan granskar utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv

Prorektor Jörgen Tholin, som har initierat granskningen, berättar mer:

– Vi har tillsatt grupper som ska granska utbildningarna ur ett jämställdhetsperspektiv. De kommer exempelvis att titta på utbildningsplaner, examinationsformer, litteraturlistor och hur utbildningarna marknadsförs. Programansvariga ska först göra en självvärdering kring dessa frågor och studenter på utbildningarna kommer att intervjuas. Granskningsgruppen läser sedan självvärderingen, tar del av studentintervjuerna och gör sedan besök på utbildningen för att ytterligare fördjupa sig. Sedan ska de skriva en rapport med förslag till förbättringar och förändringar som överlämnas till programansvarig.

Granskningen är en del av högskolans arbete med jämställdhetsintegrering och fokusområdet "könsbundna studieval". Valet av vilka utbildningar som ska granskas har gjorts av utbildningssamordnarna för respektive akademi. Tre utbildningar berörs: Systemvetare, Byggingenjör och Specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård.

Självvärderingarna ska vara klara 1 juni. Intervjuerna med studenter görs i slutet av maj och i augusti genomförs besök på utbildningarna. Rapporterna förväntas vara klara i oktober och kommer att följas upp av granskningsgruppen efter sex månader.

Text: Solveig Klug
Foto: Mostphotos