Morgondagens digitala konsument och butiksformat

Principerna om digitalisering innebär att allt som kan digitaliseras troligen kommer att digitaliseras. Och allt som digitaliseras kan kopieras, vilket leder till att allt som kopieras också sjunker i värde. Det innebär således att företag ständigt måste ifrågasätta det levererade kundvärdet och arbeta på att förbättra det. Inte en gång per år eller en gång per månad, utan dagligen. En digitaliserad värld innebär också att konsumenten blivit global och har hela världen som marknad. Allt finns tillgängligt med bara några klick, och man kan köpa vad som helst, varifrån som helst i hela världen, precis när man vill. I en sådan verklighet är det lätt att inse att det är en enorm utmaning för ett företag att lyckas få lojala kunder. För vem behöver vara lojal idag, när man kan välja på så mycket?

Under föreläsningen fick publiken främst ta del av forskning kring de handelsformat som uppstår genom digitaliseringen, men även olika former av köpresor och beslut, vars digitala fotspår indikerar både möjligheter och hot som måste tas på allvar. De stora datamängder som sparas i form av t.ex. transaktioner, foton, mail och klickbeteende kan innehålla känslig information man måste vara medveten om. I en värld där mängden metadata ökar dramatiskt möter vi också en allt mer restriktiv lagstiftning, vilket talar för en förändrad syn på hur data och digitala fotspår ska hanteras framöver. Det är fullt möjligt att i framtiden låta varje individ äga sitt eget data och vid tillfällen då man själv väljer, dela med sig av informationen till t.ex. kommersiella aktörer. På så vis skulle utbytet av information bli mer ömsesidigt och styras av individens fria vilja, samtidigt som efterfrågan vad gäller äkta kundvärde ökar.

Text: Malin Sundström
Foto: Västsvenska Handelskammaren