Ny spetskompetens till polisutbildning i Borås via samarbete

Med anledning av Högskolan i Borås ambition att driva polisutbildning har i dag en avsiktsförklaring tecknats med RISE, divisionen för Säkerhet och Transport.

– Det här är glädjande och viktigt för oss eftersom RISE har en mängd intressanta kompetenser inom till exempel skyddsutrustning och skalskydd. Samarbetet påskyndar också vår process att forskningsanknyta polisutbildningen, säger Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås.

– Vi har inget tidigare samarbete med andra polisutbildningar och därför får landets polisutbildning via Borås nu en ingång som man inte har. På enheten Safety har vi en avdelning som arbetar med bland annat tillträdesskydd, säkerhet och personlig skyddsutrustning, där passar polisutbildningen oss perfekt. Samarbetet innebär till exempel att vi direkt i polisutbildningen kan testa exempelvis säkerhetsglas och fordonskomponenter som vi utvecklar. Det tänkta lärarutbytet är också intressant då vi kan komma in i utbildningen och undervisa om de metoder som används i dag vid till exempel inbrott. I och med samarbetet ökar också möjligheten för forskningsprojekt specifikt för polisutbildningen, förklarar Tommy Hertzberg, enhetschef, Safety, RISE.

Värdefullt samarbete med Högskolan i Skövde

Parallellt med samarbetet med RISE har också en avsiktsförklaring med Högskolan i Skövde signerats och som nu skickas med ansökan om polisutbildning. Primärt handlar detta samarbete om lärarkompetens inom IT och digitalisering.

– Det är mycket positivt att Västsverige får en polisutbildning och även om vi på Högskolan i Skövde inte aspirerar på att ge utbildningen själva stödjer vi arbetet med vår kompetens. I dagarna har vi undertecknat en avsiktsförklaring om att stödja Högskolan i Borås med lärare inom området IT och digitalisering om den västsvenska polisutbildningen skulle hamna i Borås, säger Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde.

Fortsatt starkt stöd från Borås Stad

När det gäller Borås arbete med polisutbildningen är stödet från staden starkt.

– Från stadens sida står vi redo att bistå med den infrastruktur som krävs runt en polisutbildning som idrottshall, körgårdsområde och studentbostäder, säger Malin Carlsson (S), kommunalråd, Borås Stad. Vi hoppas att Polismyndigheten och regeringen ser det vi ser – att Högskolan i Borås är ett lärosäte som bedriver relevant forskning, har en hög kvalitetsstämpel och ett starkt engagemang i den här frågan.

– Borås har ett mycket bra geografiskt läget i ett av landets största rekryteringsområden med 1,7 miljoner invånare. Fler poliser med lokalkännedom i vår stad och i vår region kan bidra till samhället och till att öka tryggheten, säger Annette Carlson (M), förste vice ordf., Kommunstyrelsen, Borås Stad.

Text: Johanna Avadahl/Annie Andréasson
Foto: Suss Wilén