Nytt system för design med smarta färger

Färgsystem används för att ge artister och designers möjlighet att studera färger, samt kommunicera färgval med andra designers, tillverkare, återförsäljare och kunder.

– Men när det gäller smarta färger som termokroma färger i textil- och modedesignvärlden, är befintliga färgsystem och deras terminologier inte tillräckliga för att beskriva de uttryck som uppnåtts under en designprocess, eftersom de inte kan visa effekterna i förhållande till andra statiska textilpigment och varierande temperaturer , säger Marjan Kooroshnia, universitetslektor i textildesign på Textilhögskolan.

I sin doktorsavhandling framhöll Marjan Kooroshnia behovet av ett nytt termokromt färgsystem.

– Det här färgsystemets betydelse för textil- och modedesign i både akademin och industrin är relaterad till att underlätta kommunikationen mellan designers och tillverkare, återförsäljare och kunder när det gäller förståelse och design med termokroma färger, säger hon.

Under de senare delarna av hennes avhandlingsarbete gjorde hon några försök att skapa ett termokromt färgsystem. Den senaste versionen är baserad på en pyramid med en triangelbas av fullmättad färg.

– Det verkar som att det har potential för utveckling och kan bli det första termokroma färgsystemet.

Skapade metoder för olika färgförändringseffekter

Termokroma färger kännetecknas av att de, när de skrivs ut på textilier, byter färg vid temperaturförändringar. Under deras aktiveringstemperatur är de färgade och över deras aktiveringstemperatur är de klara eller har en ljus nyans. De blandas vanligtvis med statiska pigment, vilket gör det möjligt för dem att byta från en färg till en annan.

I sin doktorsavhandling (2017) föreslog Marjan Kooroshnia olika metoder för att skapa olika färgförändrande egenskaper på textilier.

– I en av metoderna blandar jag termokroma bläck med statiska pigment och skriver ut färgblandningarna i lager ovanpå varandra. På så sätt kan jag skapa mer komplexa dynamiska mönster på textilier, där mönstrets färg ändras från en färg, eventuellt med olika nyanser, till flera livfulla färger, säger hon.

Dessutom utvecklade hon två pedagogiska verktyg för att undervisa beteendet hos termokroma färger. En är baserad på tryckta färgprov som visar färgövergångar vid olika temperaturer, vilket ger studenterna möjligheter att lära sig principerna för färgövergång genom att faktiskt uppleva dem. En annan kallas ”thermochromic colour transition sample” och kan användas som riktlinjer för studier och undervisning av termokroma färger.

För att sprida sin unika kunskap har Marjan Kooroshnia bjudits in till många olika lärosäten för att hålla workshoppar om termokroma färger. Dessutom har hon fått inbjudan att ställa ut på olika ställen för att visa ett brett spektrum av estetiska möjligheter med termokroma färger på textilier. Nyligen visades tre av hennes tryck på Material Xperience-utställningen i Rotterdam Ahoy, Nederländerna och några har visats på Ikea Museum i Älmhult.

– Nyligen fick jag en inbjudan att undervisa vid Warsaw Art Academy i Polen och vid Vilnius Academy of Arts i Litauen. Jag håller också den termokroma workshopen på Aucklands konst- och designskola i Nya Zeeland, designavdelningen vid Aalto-universitetet i Finland och Bergens konst- och designakademi i Norge, säger hon. Hon håller också workshopen tre gånger om året på Textilskolan.

Fakta om termokroma färger

Det finns två huvudtyper av termokroma färger: flytande kristaller och leucofärger. Marjan Kooroshnia arbetar med leucobaserade termokroma färger.

Men framtiden för termokroma färger begränsas inte till textil- och modedesign. Andra potentiella områden är sjukvård inom sjukhus och hemmiljöer, säkerhetsapplikationer för olika yrken, för övervakning, med mera.

De termokroma färgerna har en begränsad livslängd jämfört med traditionella färgämnen. Det kan leda till att de används på ett mer kreativt sätt. Exempelvis upphör färgskiftningen på ett duschdraperi tryckt med termokroma färger efter att det utsatts för varmt vatten t.ex. 3 000 gånger. När färgskiftningen upphör, är det en signal till användaren att det är dags att byta gardinen, eftersom mögel då börjar växa på duschdraperiet.

Läs mer

Om Marjan Korooshnia

Text och video: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén