På besök i Brighton

Laura Darcy och Yvonne Samuelsson

Laura Darcy sammanfattar besöket.

­­- Vi togs väl emot av skolans representanter som upplever våra studenter som intresserade, kunniga och trevliga. Samarbetet fungerar mycket bra. Skolan är också tacksamma att deras paramedics tas så väl omhand här i Borås. Vi träffade även vår gästprofessor Kate Galvin och hennes kolleger. I Brighton träffade vi Heather Baid som utbildar sjuksköterskor i akutsjukvård och som i dagarna har disputerat med sin avhandling "Sustainibility in Critical Care". Vi planerar för ett besök för henne i Borås i höst.

- Vi passade även på att göra en ”scoping visit” till University of Plymouth som ligger i sydvästra England för ett studiebesök - fem timmars bilresa bort! Där träffade vi Janet Kelsey  & Rebecca Reynolds som jobbar med deras vidareutbildning med inriktning barn och en svensklärare som heter Jenny som passade på och pratade svenska med oss.

Nästa steg berättar Laura Darcy är att akademin planerar för ett samarbete med Plymouth kring hållbarutveckling inom hälsossjukvården & webbverktyget NURSUS, som är ett europeisk forskningssamarbete kring vårdande och hållbarhet.

Om du vill se fler bilder från deras besök så gå in på högskolans instagram för anställda