PAUS – en möjlighet för lärare till ökat lärande

Händer som symboliserar samverkan och växtkraft. Foto: Mostphotos

Susanne Edström, projektledare för PAUS, berättar mer:

– Vi vill pröva och utveckla former för mobilitet för att ge ny kunskap och nya perspektiv till våra lärare genom vistelse ute på företag, myndigheter, sjukhus eller skolor med mera. Det tillför även viktig erfarenhet till kvalitetsarbetet på högskolan. Vi behöver kunskapen för att förbättra och anpassa undervisningen efter dagens krav på arbetsmarknaden och för att på plats följa de faktiska förändringarna i samhället. När anställda är ute hos externa partners skapas en massa nya värden hos båda genom ömsesidig kompetensöverföring och lärande.

– Ett viktigt syfte är att utveckla våra utbildningar utifrån behoven i det omgivande samhället och den verklighet våra studenter möter efter sin tid vid högskolan, fortsätter Susanne Edström.

Vem kan söka?
Alla anställda lärare och undervisande personal kan söka. Antalet platser är begränsat.
Innan du söker ska du förankra ansökan hos din närmaste chef.

När gäller projektet och hur mycket tid?
Omfattningen är minst 20 procent av heltid under högst 6 månader. Du kan välja mellan
två perioder: från oktober 2018 till mars 2019 och eller från januari 2019 till juni 2020.
Förslagsvis är du hos din samarbetspartner en dag i veckan.

Hur söker jag?
Du fyller i ett anmälningsformulär som finns på anställdwebben, se länk nedan, och kompletterar dina uppgifter via e-post till Susanne Edström.

Läs mer

Läs mer på projektets webbsida

Paus står för Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan och delfinansieras av VINNOVA. Högskolan i Borås deltar tillsammans med sju andra lärosäten i Sverige, bland annat Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Text: Henrik Grönberg

Foto: Mostphotos och Henrik Bengtsson.