Pinocchios avtäckning avtäckt på högskolan

Målningen, som har varit omskriven i olika sammanhang, färdigställdes för tio år sedan, samma dag som den kända bronsstatyn av Pinocchio med namnet ”Walking to Borås”, av konstnären Jim Dine, avtäcktes i södra änden av Allégatan. Åren 2010-2012 gjorde den ett gästspel på högskolan, då ovanför entrén till biblioteket. Nu har tavlan dock fått en permanent plats utanför Sparbankssalen på högskolan.

Invigningen av tavlan är upptakten till tioårsjubiléet för installationen av Pinocchioskulpturen i Borås. Skulpturens vara eller icke vara i Borås ledde till en het kulturdebatt. Medan debatten pågick målade Kari Palmqvist tavlan för att återspegla skeendet kring skulpturen i staden. Han inspirerades av 1700-talskonstnären Carl Gustav Pilos ofullbordade målning av Gustav III:s kröning. Medan Milos fyllt sin målning med ansikten från dåtidens högadel och andra ansedda personer, fyllde Kari Palmqvist sin med ansikten på kända och mindre kända personer som deltog i debatten om Dines skulptur.

Donation till Borås stad

Förutom tal av konstmuseets chef Eva Eriksdotter och kulturnämndens ordförande Sara Andersson, konstnären själv samt högskolans rektor Björn Brorström, fanns bland de närvarande vid invigningen flera av de sponsorer som gjort det möjligt för Borås Stad att köpa in tavlan. Flera av dem som var involverade i debatten om Dines skulptur och några som även är porträtterade i folkhopen på tavlan var också på plats.

Målningen mäter 5 meter på bredden och är 3,5 meter hög. De senaste tre åren har den legat hoprullad, först i ett magasin på Borås Konstmuseum och senare på en vind i en byggnad på Allégatan.

Målningen har donerats till Borås Stad med hjälp av medel från olika sponsorer i staden.

Text och foto: Solveig Klug