Rekordmånga forskningsprojekt får bidrag

Ett av projekten som beviljats medel är ”Forskning om hållbara biomaterial från vetekli och halm”. Ansvarig för projektet är Akram Zamani, universitetslektor i resursåtervinning.

Vad är syftet med projektet?

– Det är att ta fram nya hållbara biomaterial från vetekli och vetehalm genom att använda svamp. Vi kommer att kultivera en trådbildande, filamentös svamp på vetekli och vetehalm genom jäsning, och materialet från jäsningen bearbetas sedan för framställning av bioplast.

Vad hoppas ni på att uppnå?

– Vi hoppas på att ta fram bioplastmaterial med goda egenskaper för att användas som till exempel plasttallrikar, -bestick eller-glas samt dekoration.

Lista över projekt som får bidrag 2018

Så här fördelas pengarna inom kategorin forskning för de bidrag som går till Högskolan i Borås

 • Att möta barnkonventionen som lag: 300 000 kronor
 • Hur olika parametrar inverkar på plastens hållbarhet och komposterbarhet: 200 000 kronor
 • Forskning angående förbättring av hartstermiska egenskaper: 200 000 kronor
 • Forskning om hållbara biomaterial från vetekli och halm: 200 000 kronor
 • Forskning om vattenabsorption av återvunnen betong: 200 000 kronor
 • Inköp av Fibrotest, Textechno: 200 000 kronor
 • Uppgradering av högskolans 3D-skanningssystem: 100 000 kronor
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 180 000 kronor
 • Utveckling av förnybara kompositmaterial: 200 000 kronor
 • Utveckling/testning av en återanvändningsbar binda: 300 000 kronor
 • Vårdforskning angående utbildande/vårdande vid amning: 350 000 kronor

Bidragen delas ut den 11 december då Högskolan i Borås,Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärad anordnar högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden. 

Bidrag för kultur, utbildning och näringsliv

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar även ut bidrag inom kategorierna kultur, utbildning och näringsliv. Dessa delas ut vid en utdelningsceremoni 29 maj.

I dessa kategorier får högskolan följande bidrag:

Utbildning

Labb- och forskningsrigg med ett värmepumpssystem: 160 000 kronor

Virtuella lärverktyg för patientbedömning: 120 000 kronor

Att skapa ett årligt återkommande event – EXIT: 100 000 kronor

Examenskollektioner till Londons modevecka: 200 000 kronor

Textil-examensutställning – EXIT: 100 000 kronor

Modedesign-examensvisning – EXIT: 125 000 kronor

Näringsliv

Sparbanksstiftelsen Design Residency 2018–2019: 430 000 kronor


Läs mer på Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. (Extern länk)

Bidragsmottagare tidigare år.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén