Leif Sandsjö ger sin docentföreläsning 14 maj

Leif Sandsjös forskning har sedan avhandlingsarbetet om arbetsrelaterade nack/skulderbesvär studerat med hjälp av elektromyografi (EMG) fokuserats på utformning och utvärdering av teknikbaserade interventioner inom ergonomiområdet. Två EU-finansierade projekt har gällt kroppsburna system för att under ordinarie arbete varna bäraren om ogynnsam (statisk) muskelaktivering i samband med datorarbete.

En snarlik teknik prövas nu i industriella produktionsmiljöer där ergonomiska riktlinjer används för att varna för olämpliga arbetsställningar och ogynnsamma rörelser. 

Som en del i att göra den bärbara tekniken mer användbar tog Leif Sandsjö tidigt en aktiv roll i utvecklingen av elektroder integrerade i kroppsnära plagg, ”smarta textilier”, för mätning av elektrofysiologiska signaler (som EMG och EKG).

Utöver ovanstående interventioner för ett hållbart arbetsliv kommer han att presentera forskning inom områdena eHälsa, välfärdsteknologi och vårdens digitalisering utifrån sin nuvarande roll som forskare kopplad till MedTech West där Chalmers, Högskolan i Borås och Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet samverkar med Västra götalandsregionen kring utveckling av medicinsk teknik.  

Öppen föreläsning
Plats: Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin, Chalmers tekniska högskola
Datum: 14 maj
Tid: 13:00-14:00

Text: Chalmers tekniska högskola

Foto: Rebecca Lindholm