Utredning med anledning av artikel i Borås Tidning klar

När #metoo-uppropet tog fart publicerade Borås Tidning en artikel om att en anställd och en tidigare anställd upplevt trakasserier, sexism och  tystnadskultur på högskolan. Dessa händelser hade inträffat runt år 2010 eller tidigare.

Med anledning av det som framkom i artikeln tillsatte högskolan en utredning för att klargöra om det förekommit trakasserier eller sexuella trakasserier i enlighet med vad som står i diskrimineringslagen. Högskolan har också granskat uppgifterna i tidningsartikeln om tystnadskultur. Utredningen som nu är klar visar att högskolan inte kan finna att det förekommit trakasserier eller sexuella trakasserier i enlighet med diskrimineringslagens lydelse men att arbetsmiljön har påverkats negativt. Högskolan kommer att fortsätta arbeta för att ytterligare värna en god arbetsmiljö för både medarbetare och studenter.

– Det är tråkigt att berörda individer har upplevt det som framförs i artikeln och det är viktigt att ta upplevelserna på allvar eftersom detta påverkar arbetsmiljön inom berörd verksamhet, säger Birgitta Alfraeus, HR-chef, och förklarar vidare:

– Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att värna en god arbetsmiljö och tar tag i eventuella problem och upplevelser där de sker och när de sker.

Tydlig handläggningsordning

Utöver utredningen har högskolan förtydligat den handläggningsordning som gäller vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljön. Handläggningsordningen beskriver vad som gäller och vart den enskilde, medarbetare som student, kan vända sig om de upplever sig utsatta på något sätt. Handläggningsordningen är också en vägledning för dem som ska utreda.

– Vi har haft flera utbildningstillfällen för våra chefer för att det ska vara tydligt hur de ska agera om det uppstår misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Inom den akademi som berörts fortsätter arbetet med handlingsplaner för arbetsmiljön och det kommer att vidtas lämpliga åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Akademin kommer även att fortsatt arbeta för en tydligare internkommunikation.

Läs mer

Läs mer om handläggning vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge