Ett hedersuppdrag för årets promotor

Promotorn är den som ger promovendi (doktorerna) deras insignier under doktorspromotionen och för dem över parnassen.

– Det är naturligtvis ett hedersuppdrag att få vara promotor och samtidigt en påminnelse om hur länge sedan det var jag själv promoverades. Jag disputerade 1995 vid Göteborgs universitet och det var ett väldigt stort arrangemang. Det är skönt att vår ceremoni är lite mindre och mer intim, säger Jan Nolin.

– Jag tycker att doktorspromotionen är viktig som en del av en avslutningsprocess efter att färdigställt en avhandling. Det känns roligt att kunna vara med om detta.

Välkommen på akademiska högtiden! 
Alla medarbetare är välkomna som gäster under den akademiska högtiden. Läs mer och anmäl dig senast 16 april.

Promotor utses inför respektive högtid av Forsknings- och utbildningsnämnden. Tidigare har följande personer varit promotorer:

  • Maria Nyström (2017)
  • Mikael Skrifvars (2016)
  • Louise Limberg (2015)
  • Martin Hellström (2014)

Fakta om doktorspromotionen

Högskolan i Borås promoverar doktorer inom de fyra områden där högskolan har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå. Vid årets ceremoni deltar de doktorer som tagit ut sin doktorsexamen 1 mars 2017–28 februari 2018. Det är valfritt att delta i promotionen.

Under promotionsakten tilldelas de nya doktorerna lärdomens insignier som yttre tecken på deras värdighet: krans eller hatt, diplom samt ring. Därefter förs doktorerna över den så kallade parnassen av promotorn.

Parnassen ska symbolisera berget Parnassos i Grekland vars toppar var helgade åt Apollon och Dionysos. Enligt myten var framstående konstnärer, författare och filosofer verksamma på Parnassos sluttningar. Enligt de ursprungliga traditionerna för doktorspromotioner var den nyblivne doktorn behörig att undervisa vid universitetet när hen gått över parnassen.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson (porträtt), Suss Wilén (doktorspromotion)