Förenar styrkor inom nya material

I början på mars var Hom Dhakal, lärare och forskare vid University of Portsmouth och docent vid Högskolan i Borås, på besök i Borås för att föreläsa för studenter på Textilingenjörsutbildningen.

– Vi samarbetar både inom utbildning och forskning och förstärker på så sätt varandra. Till exempel har vi publicerat två gemensamma vetenskapliga artiklar och två-tre stycken manuskript är under arbete, berättar Hom Dhakal.

Deras gemensamma studier har handlat om att ta fram och testa nedbrytbara lättvikts-kompositer av till exempel lin, jute eller hampa. Materialet tas fram på Högskolan i Borås och krocktestas på University of Portsmouth.

– Vi har avancerad utrustning för att ta reda på vad som händer med materialet när det utsätts för en stöt eller kollision.

Han förklarar att forskargruppen (läs mer om gruppen nedan) utför slagprovning på biokompositerna och använder röntgenmikrotomografiteknik (mikro-CT) för att undersöka om de har defekter som man inte kan se.

– Man kan beskriva tekniken som att vi röntgar materialet lager för lager, resultatet blir en 3D-bild av provkroppen. På så sätt kan vi se om en biokomposit som ser oförstörd ut på utsidan ändå är skadad inuti, säger han.

Anpassar kompositer för bilar

Egenskaperna i materialet anpassas för att passa fordonsindustrin med syfte att användas istället för material av kol- eller glasfibrer. Hom Dhakal tar biltillverkning som exempel: Lättviktsmaterialen i bilar är svåra och dyra att återvinna samt kräver mycket energi att framställa jämfört med biokompositer.

– Användningsområdena för de material vi tar fram är många fler, till exempel i flygplan, sportartiklar och byggkomponenter. Men vi utformar egenskaperna för fordonsindustrin för att de har så specifika krav.

Forskargruppen vid University of Portsmouth heter The Advanced Materials & Manufacturing (AMM) Research Group. På Högskolan i Borås är det forskargruppen Polymerteknologi som ingår i samarbetet. Forskningsledare professor Mikael Skrifvars berättar att samarbetet leder forskningen framåt.

– Forskning går långsamt, men industrin vill utvecklas. Därför förenar vi våra styrkor för att snabbare komma till nästa nivå, säger han.

Men de samarbetar också när det gäller undervisningen. Mikael Skrifvars besöker regelbundet Portsmouth för att föreläsa och Hom Dhakal höll vid detta besök en föreläsning för textilingenjörsstudenter.

– Vi vill att när studenterna går ut i arbetslivet och till industrierna så ska de känna till den senaste forskningen kring nya material och ha med sig ett hållbarhetstänk, säger Mikael Skrifvars.

Läs mer om

Forskargruppen Polymerteknologi

Mikael Skrifvars

Text och bild: Anna Kjellsson