Hållbarhetsdag ska inspirera till fortsatta satsningar

Campus

Varför är det viktigt att alla är med på den här dagen?

– Medarbetare och studenter gör ett imponerande arbete för att integrera ett hållbarhetsperspektiv i verksamheten. Hållbarhetsdagen är ett tillfälle att bekräfta det fina vi gjort och att få spännande och viktiga inspel från föreläsare som ger inspiration till fortsatta satsningar, med ribban lagd på en ännu högre höjd. 

Kommer dagen att fokusera på något speciellt?

– Vår utgångspunkt är det breda perspektivet på hållbarhet och de inbyggda svårigheter som kan finnas i att hantera konkurrerande värden. Vi kommer att få en rad belysningar av möjligheter till, och hinder för, att vara hållbara.

Vad sker härnäst när det gäller vårt hållbarhetsarbete?

– Vi arbetar vidare med de verktyg vi har för att bidra till implementering av hållbarhet och målen i Agenda 2030. Det finns alltid att göra för att förankra vårt synsätt i verksamheten och sprida kunskaper och öka förståelsen för hållbarhet hos studenter och medarbetare. Konferensen är ett av våra verktyg. 

Text: Staffan Ljung