Klart med nominerade till pedagogiskt pris

Studenter på föreläsning

I år har det varit möjligt att nominera både enskilda lärare och kurslag, då det finns kurser som genomförs av endast en lärare. Kommittén som utser pristagare har nu sett över nomineringarna och sammanställt en lista.

Priset delas ut i samband med högskolans akademiska högtid den 4 maj. Pristagare utses av en kommitté bestående av prorektor, två representanter för Studentkåren i Borås och chef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) vid Högskolan i Borås. 

– Nomineringarna ger exempel på ett mönster och en helhet där ett gott pedagogiskt upplägg blir tillämpningsbart inte bara på undervisningsnivån utan också på yrkesutövning överlag, säger Zeynep Kaya, som sitter i kommittén som representant för Studentkåren i Borås.

– De inkomna nomineringarna visar också hur lärare blir till förebilder för studenterna inför deras kommande yrkesliv, säger Lill Langelotz, chef vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning och medlem i kommittén.

De nominerade inklusive eventuell kursansvarig (utan inbördes rangordning)

  • Karin Högberg, enskilt nominerad lärare som arbetar inom kursen Vetenskaplig teori och metod inom Sjuksköterskeutbildning
  • Kurslaget för Designteknikerutbildning, kursansvarig Niina Hernandez
  • Kurslaget för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärarutbildningen 7-9, kursansvarig Emma Almingefeldt
  • Marte Pettersson, enskilt nominerad lärare som arbetar vid många av grundlärarutbildningens inriktningar

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson