Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

Lärare och elever

Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen där fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

– Hela samhället skulle tjäna på att fler väljer att läsa till lärare, inte bara vi som enskild högskola. Därför är det naturligt att vi som lärosäten går ihop i en gemensam, nationell satsning, säger Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås.

Den gemensamma kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Målet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare. 

– Att vara lärare handlar egentligen om att ta en ledarroll. Det finns många människor som har förmågan att inspirera dem runt omkring sig och att få andra att samarbeta med varandra. De kanske inte ser sig själv som lärare i dag, men de har egenskaper som är väldigt viktiga i det här sammanhanget. De här människorna behövs i skolan, fortsätter Björn Brorström.

Om ”jag är lärare”

Kampanjen ”jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många.

Läs mer på: jagärlärare.se 

Text: Staffan Ljung

Foto: Anna Sigge

Kampanjbild: Gullers