Lärosäten träffas för ökad samverkan

Forskare i labb

Vid mötet med Göteborgs universitet var polisutbildning och lärarutbildning i fokus, berättar rektor Björn Brorström.  

– Mötet med Jönköping University var mer övergripande. Vi beskrev våra respektive verksamheter och utbytte erfarenheter kring ledning och verksamhetsutveckling, säger han.

Mötet med Chalmers hade fokus på material och materialutveckling och handlade specifikt om hur våra forskare kan samarbeta. Björn Brorström förklarar att en del i ett utvecklat samarbete kan vara att göra våra verkstäder och labb inom framförallt det textila området tillgängliga för våra kollegor från Chalmers.

– Alla tre mötena var mycket givande med överenskommelser om en fortsättning. Mest konkret blev det med Chalmers där workshops inom materialutveckling med stor sannolikhet kommer att genomföras i början av nästa termin, säger rektor.

Text: Staffan Ljung

Foto: Suss Wilén/Ulf Nilsson