Lovande resultat när elektrodress studeras

Elektrodressen Mollii

Mollii är en helkroppsdräkt som används för elektrostimulering av utvalda delar av kroppen för personer som har besvär med ofrivilliga muskelspänningar. Spasticitet, som dessa muskelspänningar kallas, är relativt vanligt bland personer med olika typer av neurologiska tillstånd som till exempel stroke eller Cerebral Pares. Elektrostimulering är sedan tidigare en etablerad behandling för att minska problem med muskelspänningar.

– Det unika med Mollii är att dräkten innehåller ett stort antal elektroder som gör det möjligt att programmera en individualiserad elektrostimulering till olika delar av kroppen beroende på varje patients specifika besvär. När dräkten har programmerats kan dessutom patienten använda elektroterapi på egen hand i hemmet, förklarar Leif Sandsjö, forskare i medicinteknik vid Högskolan i Borås och koordinator för projektet på MedTechWest.

Första studien klar

Nu är resultaten klara från en första kvantitativ studie av dräkten. Deltagarna i studien var vuxna personer som har problem med muskelspasticitet, antingen på grund av Cerebral Pares eller efter en stroke för mer än två år sedan.

Som en del av studien fick deltagarna formulera egna vardagsrelaterade mål som de önskade uppnå, som till exempel att klara att hämta posten utan rollator.

I studien, som är en så kallad randomiserad kontrollerad studie, fick de prova individualiserad elektrostimulering med Mollii i kombination med träning under sex veckor. Resultatet av detta jämfördes sedan med en lika lång period med samma träning men då Mollii programmerats att inte ge någon elektrostimulering. Studien var ”dubbelblind”, alltså varken studiedeltagarna eller de läkare och terapeuter i rehabiliteringsteamet som de träffade under studien visste om när dressen var aktiv eller inte.

– Studien har fallit väl ut på så sätt att hela studiegruppen har förbättrat sig i mått som rör mobilitet, till exempel gångtester och egendefinierade mål. Men det finns ingen säkerställd skillnad som kan tillskrivas enbart elektrostimuleringen, berättar Leif Sandsjö.

Ny kompletterande studie

– Resultaten är lovande, trots att vi inte kan se att deltagarna på gruppnivå blev signifikant bättre. Under den del av studien som innehöll elektrostimulering har rehabiliteringsteamet uppfattat att flera av deltagarna har haft utbyte av behandlingen, säger han.

Därför har Leif Sandsjö tillsammans med Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor i vårdvetenskap, startat en kompletterande kvalitativ studie, med stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

– Där har vi intervjuat deltagarna kring deras upplevelser av metoden för att den vägen få mer information om hur värdefull deltagarna tycker att Mollii är.

Resultatet från den kvalitativa studien kommer under hösten 2018.

Fakta behandling av muskelspasticitet

Dräkten är utvecklad av företaget Inerventions tillsammans med Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Idag är behandlingsalternativen för ofrivilliga muskelspänningar få och många av metoderna innebär bieffekter för patienten. Behovet av innovation/fler metoder på området bedöms vara stort. Mollii kan sedan ett år tillbaka förskrivas i två landsting i Sverige.

Studien är utförd av Högskolan i Borås, Södra Älvsborgs sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med utvecklaren Inerventions.

Studien finansieras av Vinnova.

Läs mer

Du kan läsa den vetenskapliga artikeln i fulltext via (Extern länk)

Pressmeddelandet från Inerventions (Extern länk)

Om studien på MedtechWests webb (Extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge