Ny avhandling om den svenska arbetslinjen

Bild från svenska Arbetsförmedlingen. Foto: Mostphotos

Hennes forskning visar att ansvaret för att ta sig ur arbetslöshet och sjukskrivning allt mer har förskjutits till individen att hantera på egen hand.

Du skriver i din avhandling att välfärdsstatens ansvarstagande för individen vid arbetsmarknadsfrånvaro är på reträtt. Hur har du kommit fram till det?
– Genom studier av politiska förändringar så som de formuleras i policydokument och intervjuer med tjänstemän på Arbetsförmedlingen samt en registerstudie som undersöker arbetsmarknadsförankring för gruppen utförsäkrade.  

Vad är dina slutsatser?
– I den politiska debatten kring sjukskrivning och arbetslöshet beskrivs åtstramningar ofta som oundvikliga. Men min analys visar att dessa snarare är ett resultat av en politisk ambition om att öka individens ansvar och risktagande vid arbetslöshet och sjukdom. Förändringarna handlar med andra ord om ansvarsförskjutningar där kriterier för att få rätt till ersättning ur socialförsäkrings-systemen skärpts. Utbetalningstider och nivåer har minskat i kombination med att kontrollen och sanktionsmöjligheter av den sjukskrivne eller arbetslöse har ökat.


Vad vill du att din avhandling ska ge för effekt?
– Jag hoppas att den dels ska väcka debatt om arbetslinjen och dess konsekvenser för individen men även en bredare diskussion om hur vi ser på arbete som rättighet och/eller skyldighet.  

Hur var disputationen?
– Det var lite nervöst i början men efter ett tag blev det mer som ett samtal mellan mig och opponent Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi. Det var väldigt roligt att prata om mina resultat med någon som är så kunnig på området. Nu känns det jätteskönt att vara klar och äntligen kunna se ett slut på många års arbete.

Vad väntar närmast på din agenda?
– Först och främst ska jag njuta av lite längre ledighet nu i samband med påsk. Efter det väntar mitt nya uppdrag som studierektor vid Sektionen för arbetsliv och välfärd.
Där kommer jag att arbeta med programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället och Kandidatprogram i offentlig förvaltning, men också att undervisa. Förhoppningsvis blir det mer forskning längre fram.

Tora Nords avhandling finns tillgänglig via Karlstad universitets DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) Länken öppnas i nytt fönster.

Text: Henrik Grönberg

Foto: Mostphotos och Suss Wilén (porträtt)