Ny hantering av tentor ger bättre service

Skanning av tentor

Tentorna kommer att finnas tillgängliga för dig som är student på selfservice.hb.se, där du loggar in med ditt S-konto och lösenord. Du kommer inte längre ha möjlighet att hämta ut din tenta i pappersform på studentexpeditionen.

– Att tentorna skannas in underlättar för studenterna som nu själva kommer att kunna titta på och skriva ut sina tentor oavsett var de befinner sig konstaterar Mattias Hjertén, administratör på Studentcentrum. Han berättar att studenterna vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, där systemet redan har testats, har varit nöjda.

En av skillnaderna vid tentamenstillfället är att studenterna får ett försättsblad till tentan istället för en liten streckkod.

– Det är viktigt att försättsbladet förblir helt och att ingen fyller i annat än just de fält som är avsedda för student respektive tentamensvakt eller lärare.

Alla inlämnade tentor kommer att skannas in som pdf så fort tentamensvakten har lämnat in dem till studentexpeditionen, och redan inom något dygn kan studenten se sin skrivna orättade tenta. Läraren som rättar hämtar sedan originalen och rättar dem precis som vanligt och rapporterar i Ladok. Efter att läraren har lämnat tillbaka tentorna till studentexpeditionen skannas de in på nytt och studenterna kan efter något dygn se bedömningen av sin tenta.

– Skanningen innebär att det blir mer jobb för oss som arbetar med tentamensadministration, men mycket smidigare för studenterna. På det här sättet ökar också rättssäkerheten och det finns en säkerhetskopia i form av en sparad pdf-fil, avslutar Mattias Hjertén.

Text: Emma Lindh/Johanna Avadahl
Foto: Emma Lindh (skanner)