Profilprodukter engagerar medarbetare

Lena Borén Persson och Jennifer Tydén

Det var många medarbetare som passade på att skicka in förslag på nya profilprodukter när frågan ställdes i slutet av förra året. Lena Borén Persson och Jennifer Tydén har tillsammans gått igenom alla förslag och gått vidare med några av dem.

Lämna synpunkter
Det finns alltid möjlighet att komma in med synpunkter på vårt sortiment, gärna via formuläret.

– Vi fick många bra förslag och det är kul att medarbetarna engagerar sig, konstaterar Lena Borén Persson.

– När det gäller produkter framtagna på Textilhögskolan så tycker även jag och Jennifer att dessa är fantastiskt kul att ha till försäljning, då de är helt unika. Produkterna är även uppskattade av mottagarna. Dock finns det begränsade resurser för att ta fram denna typer av profilprodukter, men vi hoppas kunna presentera någon produkt till hösten.

– Ett annat förslag som kom in via formuläret var att man som nyanställd ska kunna få ett set med profilprodukter istället för en blomma på sitt kontor den första dagen på arbetet. Detta förslag har vi framfört till HR, som har tagit med det som ett förslag i checklistan för introduktion av nyanställda. Sedan är det upp till varje chef att avgöra om hen vill ge en välkomstgåva och i så fall vad.

Uppskattat med tillhörande historia

Att ge bort saker som har anknytning till Borås är också förslag som har kommit från medarbetare. I sortimentet finns förutom knallen en tumstock med en förklarande historia. Även en Ballografpenna med tillhörande historia är på väg in i sortimentet. För att produkten ska fungera behöver själva historian följa med. Denna typ av gåvor brukar vara mycket uppskattade av utländska besökare.

Lagret av profilprodukter är begränsat så tänk på att kontakta receptionen i god tid om du ska ge bort ett större antal. Under våren kommer webbsidan med profilprodukter att uppdateras med tips om andra typer av gåvor som högskolan inte kan tillhandahålla i receptionen, men som ändå kan vara en bra gåva, om du inte hittar något som passar i ordinarie sortiment.  

– När vi väljer produkter som ska finnas med i högskolans sortiment så finns det flera saker vi behöver ta hänsyn till. Förutom att vi är bundna av upphandlade leverantörer så behöver vi tänka på kostnaden, då gåvor inte får överstiga ett visst värde. Vi kan inte köpa in för stora upplagor, vilket ibland krävs. Det gör att vi måste välja bort en del idéer. Att produkter ska vara hållbara och ha så liten miljöpåverkan som möjligt har vi också med oss, förklarar Lena Borén Persson.

Hållbar utveckling röd tråd i ny design

I höstas utlystes en tävling bland högskolans studenter och två vinnande mönster utsågs. Ett av mönstren kommer att användas på en bricka, tillverkad i Sverige, gjord av björkfanér som är FSC-märkt. Studenten som har tagit fram mönstret har haft hållbar utveckling som en röd tråd när hon gjort sin design. Brickan kommer att finnas till försäljning i slutet av våren.

Text: Jennifer Tydén
Foto: Ida Danell