Nuvarande tillträdessystem behålls i stora drag

Studenter på campus

Propositionen innehåller förslag till ramar för bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning som ska ligga till grund för ett tydligare och mer förutsägbart tillträdessystem än dagens.

Hur såg ditt uppdrag ut i korthet?

– Att föreslå ett öppnare och enklare system för tillträde till högre studier på grundnivå.

Vad är din kommentar till regeringens proposition?

– Propositionen och de kommentarer som ministern gjort i samband med den tyder på att regeringen i stora drag vill behålla det nuvarande tillträdessystemet. Det är en del i uppdraget som utredare att det i slutändan är regeringen som bestämmer, men det hade så klart varit roligare om våra förslag hade blivit verklighet. En tröst är att förslagen uppskattades mycket på universitet och högskolorna. Remisserna därifrån var överlag mycket positiva.

Vilken är den stora skillnaden mellan utredningens förslag och regeringens proposition?

– Vi föreslog till exempel att lärosätena friare skulle kunna fördela platser mellan betyg, högskoleprov och egna urvalsgrunder. Vi föreslog att meritpoängen skulle försvinna och att det skulle införas åldersgräns på när man kan skriva högskoleprovet. Nu finns ingen sådan gräns och den yngsta som skrev förra året var 12 år.

– Men i samtliga dessa fall föreslår regeringen att nuvarande bestämmelser ska vara kvar.

Har ditt utredningsuppdrag någon fortsättning?

– Nej.

Läs mer om regeringens proposition: regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/201718204/

Text: Staffan Ljung

Foto: Anna Sigge/Suss Wilén