Samverkan i fokus för nye akademichefen

Närmast kommer Ragne Emardson från en tjänst som chef för den mättekniska enheten på RISE (f.d. SP). Där har han jobbat i dryga 15 år med allt från forskning till affärsutveckling.

Mätteknik har hela tiden gått som en röd tråd i yrkeslivet. Innan han började på RISE jobbade han för NASA, på Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien. Där arbetade han som forskare inom mätteknik. Bland annat studerade han markrörelser för att kunna förutspå delstatens stora skräck – en jordbävning. Och doktorsavhandlingen, som utfördes vid Onsala rymdobservatorium och försvarades 1998, handlar om att mäta fukthalten i atmosfären med hjälp av GPS-satelliter.

Viktigt att skapa förutsättningar

Det som lockade honom att börja på Högskolan i Borås är satsningarna på tvärvetenskap och hållbarhet.

– Att jobba på tvären, över gränser, är tveklöst framtiden. Jag har sysslat med forskning sedan 90-talet och har sett hur fokus gått från smala tekniska lösningar till krav på tvärdisciplinära lösningar. Högskolans växelverkan mellan forskning och utbildning är också något som jag gillar, säger han.

Fakta
Ålder: 48
Bor: Villa i Sjömarken utanför Borås
Familj: Hustrun Sara, två flickor på 15 och 17 och en pojke på 12
Vad är du riktigt bra på? När jag spelar tennis kan jag slå en skuren backhand som jag är klart stolt över.
Din största extravagans? Lagrade ostar tillsammans med ett gott rödvin.
Om du måste välja ett nytt yrke, vilket skulle det vara? Grävande journalist.
Vilket tv-program skäms du lite för att du kollar på? Det är kanske inte så skämmigt, men amerikansk fotboll gillar jag att titta på.
Ditt hem står i lågor. Vad lämnar du helst kvar? Vårt gamla piano.
Har du någon levnadsregel? Behandla alla så som du vill bli behandlad själv.
Om du var allsmäktig under en dag, vad skulle du ändra på först? Jag skulle bota alla sjuka barn.
Vad gör du i helgen? Hoppas på lite fin längdskidåkning.

Att se möjligheterna med breda lösningar är något som Ragne Emardson har med sig i bagaget från RISE. Vikten av att jobba mot tydliga mål och att utveckla verksamheter är fler saker som han gärna lyfter fram. Han anser att jobbet som akademichef till stor del handlar om att skapa förutsättningar för bred samverkan.

– Går det att skapa en arena där till exempel forskare inom resursåtervinning kan träffa och prata med bibliotekarier så kan oanade synergier och effekter uppstå. Det gäller att se utanför sin bubbla och kanske också att bjuda på saker.

Stabilare ekonomi

Ragne Emardson siktar också på att försöka hitta nya, breda finansieringslösningar som ger långsiktigt hyggliga villkor för högskolans tekniska utrustning – och dessutom en mindre stressande arbetsmiljö.

– Vi har avancerade labb som kostar mycket pengar att driva och underhålla. Om man kan få till en stabilare ekonomi så ger det forskarna lugn och ro och bättre möjligheter att göra ett bra jobb.

På det stora hela tycker Ragne Emardson att framtiden för Högskolan i Borås ser ljus ut. Den nye akademichefen ger också gott betyg till högskolans satsning på hållbarhet.

– Den tycker jag är både klok och framåtblickande.

Text: Staffan Ljung

Foto: Anna Sigge/Suss Wilén