Thorbjörn Magnusson, mångsysslare som vill skapa trivsel

Vad kommer du ha extra fokus på under våren?

­− Först och främst vill jag lära känna sektionen och det planerar jag att göra genom att delta och synas så mycket som möjligt, samt genom att ha regelbundna sektionsmöten. Dessutom har jag redan påbörjat utvecklingssamtal, där vi har möjlighet att sitta och diskutera den enskilde medarbetarens situation – då tittar vi både bakåt och framåt. 

Vilka utmaningar ser du i rollen som sektionschef?

− Något som jag ser som kanske min viktigaste uppgift primärt är att bygga upp en känsla av samhörighet och vi-känsla. Vi tillbringar en väldigt stor del av vår tid på arbetsplatsen och då är det av stor betydelse att vi också trivs, en av många anledningar till trivsel är att en känner sig uppskattad och betydelsefull. Förtroende är en nödvändig förutsättning för att kunna förankra och genomföra förändringar.

Hur stor del av din tjänst består chefskapet av?

­­− Min tjänst som sektionschef är på 70 %.

Vad ska du göra övrig tid?

­ − Jag kommer att i första hand undervisa. Just nu går en stor del av min tid åt att vara studierektor också men det är ett uppdrag som jag snart hoppas få lämna över till någon annan. De senaste åren har jag också varit ansvarig för EXIT, Textilhögskolans examensutställning, samt för den workshop vi har i början av höstterminen för alla nya studenter. Det är två uppdrag som jag hoppas kunna ha kvar och att utveckla ytterligare.

Hur vill du vara som chef?

− Min ambition är att försöka finnas tillgänglig så mycket som möjligt, få alla att känna sig välkomna att titta in hos mig på kontoret och prata öppet om allt. Under min första tid kommer jag försöka sätta mig in i sektionen och lära mig hur allt fungerar och hänger samman.
Därefter vill jag gå vidare med att mer fokusera på de förändringar som eventuellt behövs för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats, dit kompetent personal söker sig, men som också lockar kvalificerade studenter både inom och utanför landet. Vi ska också bygga vidare på det redan påbörjade arbetet med att forma och ytterligare förstärka den position vi har internationellt genom att satsa på en stark och stabil forskningsmiljö. Jag ska också fortsätta med undervisning eftersom jag tycker det är bästa sättet att få en inblick i våra utbildningar.

Vad gjorde du innan du gick över till din nya tjänst?

− Jag har under mer än 10 år haft flera jobb parallellt. Min huvudsakliga sysselsättning har varit som lärare i Visuell Kommunikation på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg samt på Textilhögskolan. Jag har också haft ett flertal andra uppdrag på bland annat Kulturverkstan, Chalmers, Domens konstskola, Yrkeshögskolan YRGO med flera, samt kortare undervisningsuppdrag i Australien och Taiwan. Samtidigt med mitt jobb som lärare har jag haft eget företag där jag till en början mest jobbade som fotograf och bland annat gjorde resereportage. Efter en tid bytte jag fokus och under de senaste 10–15 åren har jag mest jobbat med grafisk formgivning och i första hand som frilans. Jag har också haft längre konsultuppdrag som till exempel med Volvo där jag jobbade med deras presentationsmaterial och utställningar under drygt tre år.

Vad gör du gärna på din fritid?

­− Jag reser mycket tillsammans med familjen, vi har besökt en massa olika länder. I början som fotografer men de senaste åren mer som turister. Jag kör också en hel del motorcykel och gör några resor varje år med ett stort kompisgäng. De senaste två åren har jag börjat en ny ”karriär” som biodlare – något som är oerhört fascinerande och som jag kan prata länge om. Den tid som därefter eventuellt finns kvar så läser jag mycket – mestadels facklitteratur om allt möjligt. Just nu håller jag på med en bok av Katrine Kielos som heter ”Det enda könet” och den handlar om ekonomisk historia ur ett feministiskt perspektiv.­­