Tre hedras för nit och redlighet

Kennert Orlenius, Björn Brorström, Ulla Ranglin och Jürgen Claussen.

Vid en högtidlig lunch på Yxhammargården delade rektor Björn Brorström på torsdagen ut gåvor och blommor. Och de tre som hedrades delade med sig av minnen från åren som statsanställda.

Jürgen Claussen, universitetsadjunkt vid Sektionen för företagsekonomi och textilt management, har jobbat 30 år i rikets tjänst. Han anställdes vid Högskolan i Borås 1987.

– Jag började först som timlärare hösten 1982 och undervisade på en kvällskurs i företagsekonomi för småföretagare och var handledare på en kurs i programmering. På den tiden var det brist på lärare inom IT. 1987 fick jag en tjänst som biblioteksingenjör och var med vid datoriseringen av bibliotekssystemen på högskolan, och senare blev jag anställd som lärare, berättade han.

I dag undervisar Jürgen Claussen i redovisning. 

Kennert Orlenius, senior professor i pedagogiskt arbete vid Sektionen för förskollärarutbildning, kom till Högskolan i Borås 2011. I samband med pensionen hade han tjänat riket i 25 år. Han inledde sin statliga gärning inom lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde efter att dessförinnan ha varit högstadielärare i över 15 år.

Hans första år vid Högskolan i Borås åren innebar undervisning och ledning av en forskargrupp. Under de senare åren har han delvis varit ledamot av Västra Götalands forskningsråd för interkulturell dialog och i den rollen har han också varit engagerad i forskningsprojekt med fokus på social hållbar samhällsutveckling. Det senaste året har han även varit biträdande föreståndare för Centrum för hållbar samhällsutveckling vid högskolan. Han ingår också i Strategigruppen för hållbar högskola under rektors ledning.

– Jag har haft och har ett stort engagemang för hur hållbarhetsfrågor – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – kan komma till uttryck i vardaglig verksamhet. Att högskolan nyligen har fått väldigt gott betyg av UKÄ i utvärderingen om arbetet med hållbarhetsfrågor, vilket för övrigt gällt ganska få lärosäten i landet, är för mig mycket glädjande, sa han.

Ulla Ranglin, universitetsadjunkt vid Sektionen för design, har arbetat 30 år i rikets tjänst. Hon har varit anställd vid Högskolan i Borås sedan 1987. Efter att ha utbildat sig inom vävning i Finland och även undervisat där kom hon så småningom till Textilhögskolan. Hon minns den första tiden här:

– Jag fick börja undervisa direkt. På den tiden reste vi runt mycket på mässor med klasserna. Mitt jobb är nog det bästa som finns. Det är roligt när studenterna får aha-upplevelser och man kan inspirera dem, berättade hon.


Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) tilldelas personer som har arbetat minst 30 år i statlig tjänst, eller 25 år vid pensionering.

Text och foto: Solveig Klug