Upphandling i juni för Digital salstentamen

Bild vid tentamenstilfälle Högskolan i Borås

– Tack vare alla goda krafter i arbetsgrupperna, bra engagemang och värdefulla synpunkter från referensgruppen så har vi nu helt enligt tidsplan kunnat åstadkomma en väl underbyggd kravspecifikation. En specifikation som möter kraven på arbetsprocesser och rättssäkerhet, säger Yvonne Ohlsson som är projektledare för införandet av Digital salstentamen på Högskolan i Borås. 

Hon planerar nu för det kommande arbetet som startar direkt efter sommaren med att utvärdera anbuden från upphandlingen och val av leverantör av IT-system.

– I höst går projektet in i införandefas och då kommer det att finnas en plan för utbildningsinsatser för de som är berörda av förändringar. Likaså ska det finnas anpassade lokaler och övrig infrastruktur på plats som stödjer Digital salstentamen. Under tiden uppmuntrar jag alla att fortsätta omvärldsbevaka andra lärosäten som infört Digital salstentamen, så att vi är så väl rustade som möjligt inför att vi går live, säger Yvonne Ohlsson. 

Text: Henrik Grönberg

Foto: Suss Wilén (omslag) och Erik Wasselius (porträtt)