Birgitta Losman samordnar arbetet med hållbar utveckling

– Högskolan i Borås har slagit fast att vi ska vara den hållbara högskolan. Det är lite av ett drömjobb att få arbeta med ekologisk och social hållbarhet här och på så sätt bidra till att lösa våra samhällsutmaningar. Jag vill att högskolan ska vara en sprudlande kraft som bidrar med kunskap och att studenter väljer Högskolan i Borås utifrån högskolans profilering mot hållbar utveckling, säger hon.

Parallellt med uppdraget vid högskolan är Birgitta Losman också anställd som hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås, där hon arbetar särskilt med cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och samhällsutveckling.

– För mig är det viktigt att alla kommuner i Sjuhärad ska känna att Science Park Borås finns som partner i arbetet med hållbar samhällsutveckling.

Birgitta Losman har de senaste åtta åren varit regionråd i Västra Götaland med ansvar för näringsliv, infrastruktur, kompetensförsörjning samt forskning och utveckling. Hon har varit en del av ledningen för Västra Götalandsregionen, den direktvalda politiska nivå som ansvarar för länets hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

Läs mer

Arbetet med hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

Science Park Borås arbete för hållbar utveckling.

FN:s 17 globala mål (regeringens webbsida).

Text: Solveig Klug
Porträttfoto: VGR