Flera nya forskningsprojekt till högskolan

Laboratorium

– Det är mycket glädjande att konstatera att vi i konkurrens tilldelas forskningsmedel till en rad viktiga projekt. Det är bevis på hög kvalitet, innebär ökad forskningsanknytning av utbildningen och ger förutsättningar för viktiga forskningsresultat. Högskolan har en gynnsam utveckling och en mycket stark utvecklingspotential, säger rektor Björn Brorström om beskeden.

Här kommer en sammanställning av de projekt som beviljats under terminen, och som finns i diariet, indelat per akademi:

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Utveckling av flyktiga fettsyror (VFA) plattform med membranbioreaktorer. Finansiär: Vetenskapsrådet 

HUGO- Autonom leveransrobot for att stödja delning av kläder och mode. Finansiär: Vinnova

Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden. Finansiär: Vinnova 

Kvalitetssäkringsprocess för återanvändning och livstidsförlängning av utrustning i offentlig miljö. Finansiär: Vinnova

Mineral Elements (MinEl). Finansiär: Vinnova (Länk till Science Park Borås webbsida)

Omvandla avloppsreningsverk till hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyreplattform. Finansiär: Vinnova

Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler. Finansiär: Vinnova 

PhatherTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers. Finansiär Vinnova

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Spacerpad - en återanvändningsbar binda (tillsammans med Akademin för textil, teknik och ekonomi). Finansiär: Vinnova

PreTest – En mobil testbädd för prehospital sjukvård. Finansiär: Vinnova

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976. Finansiär: Vetenskapsrådet

Text: Anna Kjellsson
Bild: Moa Carlsson