Inblicksfråga om QR-kod på dörrskyltar

Inblicksfrågan lyder i sin helhet så här:

”Via Inblick har vi fått information om att du enkelt kan göra en snygg dörrskylt med ditt namn. I informationen står även att du kan välja att visa bild på dig själv, mobilnummer samt en QR-kod till dina bokningar i KronoX. Jag blir fundersam över att ett schemaläggningssystem anpassat för lokaler och resurser får en framskjuten position på våra dörrskyltar. Hur kommer det sig att KronoX ska normaliseras i relation till bokningar? Många använder GroupWise och varje år köps kalendrar i pappersform in. Och varför ska KronoX normaliseras i relation till person? Hade det inte varit rimligare med QR-koder på varje lokal, så att man som anställd eller student kunde se om lokalen är bokad?”

Charlott Sundeen, Campus- och hållbarhetschef, svarar:

– I samband med att lösningen för att skapa dörrskyltar togs fram gjordes det också möjligt att visa en QR-kod för bokningar i KronoX, vilket är högskolans schema och bokningsverktyg. För ett effektivt användande av våra lokaler kommer vi att se över möjligheten att införa displayer vid varje lokal som talar om huruvida lokalen är ledig eller inte. Ett sådant system kan man också programmera så att en bokad lokal som inte används, till exempel 15 minuter in i bokningen, per automatik blir ledig. Det allra viktigaste vi kan göra i dag är att vara noga med att avboka lokaler som vi inte kommer att använda.

– Det går inte att få en QR-kod som visar GroupWise kalendern. I samband med eventuell övergång till ett nytt mejlsystem kommer vi se över möjligheten att integrera vårt lokalbokningssystem med en ny mejllösning. En förstudie som ser på möjligheterna för högskolan att upphandla ett nytt mejlsystem pågår.

Läs mer

Läs om tipset om dörrskyltar i Inblick 19 april 2018.

Läs mer om förstudien (nyhet publicerad 17 oktober 2018).


Har du en fråga till Inblick? Är det något du gått omkring och funderat på som du vill att vi som gör Inblick ska ta reda på? Ställ din fråga till oss!

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge (modifierad med QR-kod)