Lärarstudenter fick goda råd om sitt blivande yrke

En av dem som talade till studenterna var Hanna Karlgren, lärare på Viskaforsskolan, som tyckte det var både roligt och spännande att träffa studenterna.

Varför ska man bli lärare?

– Det ska man bli för barnens skull, för eleverna. Det är ett roligt yrke, inte bara undervisningen eller mötet med eleverna, inte det som händer i mig, eller i eleven, utan det som händer emellan oss. Jag hoppas att studenterna är mina framtida kolleger – och mina barns framtida lärare.

Vad betyder den verksamhetsförlagda utbildningen?

– VFU är mötet mellan den praktiska pedagogiska erfarenheten och den vetenskapliga grunden och VFU:n här i Borås är ett framgångsrecept, säger hon.

Teori och praktik hand i hand

Mötet mellan studenterna och de framtida arbetsplatserna är en viktig del av lärarutbildningen. För det mesta sker detta möte genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då studenten är ute och följer arbetet i en klass för att kunna se hur det som sägs på en föreläsning eller en workshop på högskolan tar sig uttryck i verkligheten.

– På Högskolan i Borås är vi väldigt måna om att det teoretiska och det praktiska ska gå hand i hand. Därför har vi VFU som en del i de flesta av våra kurser, så att studenterna får pröva att använda sina nya kunskaper direkt när vi jobbar med dem i utbildningen. Det här sättet att arbeta är unikt för oss i Borås, då de flesta andra lärosäten i stället valt att arbeta med den verksamhetsförlagda utbildningen som ett eget spår, berättar VFU-samordnaren Jonas Johansson.

Områdesdagen, som i år anordnades den 15 november, är årligt återkommande, och syftet är att ge skolhuvudmännen utrymme att träffa sina VFU-studenter under mer sociala former. Dagen är obligatorisk för alla studenter och ger arbetsgivarna en möjlighet att sätta sina respektive verksamheter i ett större sammanhang, samtidigt som de kan hämta in feedback från studenterna om hur VFU-perioderna kan bli bättre.

Högskolans förhoppning är att områdesdagen ska ge studenterna en större inblick i och kunskap om kommunernas och de fristående enheternas organisation och därmed bidra till kvalitetssäkringen av förskole- och lärarutbildningarna, förklarar Jonas Johansson.

Läs mer

Läs mer om lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås.

Text: Helen Rosenberg och Solveig Klug
Foto: Solveig Klug