Nominera nästa hedersdoktor

Hedersdoktorer promoveras i samband med högskolans professorsinstallation och doktorspromotion. Nästa högtid äger rum fredagen den 3 maj 2019.

Det är nämnderna, som efter avstämning med rektor, beslutar om utnämning. Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet.

Så här nominerar du

Det är endast anställda vid högskolan som får nominera personer. Förslag ska lämnas till sekreteraren i berörd nämnd i ett förslutet kuvert. Den nominerade ska inte vara informerad.

Förslaget ska, med högst 1 500 ord:

  • beskriva den nominerades betydelsefulla insatser och motivera varför personen bör utnämnas till hedersdoktor, samt
  • beskriva den nominerades professionella bakgrund och andra eventuella utmärkelser.

Ytterligare information om vad som ska ingå i förslaget finns i styrdokumentet (se nedan).

Hedersdoktor – så funkar det

För att bli utsedd till hedersdoktor ska den nominerade bedömts ha bidragit med:

  • betydande yrkesprestation inom något av de forskarutbildningsområden för vilka högskolan har examenstillstånd – yrkesprestationen kan gälla både akademiska insatser för ämnet som för nyskapande utveckling i yrkeslivet med praktiska tillämpningar, och/eller
  • betydande insatser kopplade till forskning, utbildning och annan verksamhet som bedrivs inom lärosätet och där personen i fråga har eller har haft direkt eller indirekt anknytning till lärosätet.

Det är inte brukligt att utse någon till hedersdoktor vid samma lärosäte som hen tagit sin examen. Personen ska inte heller ha doktorsexamen från ett annat lärosäte inom samma område som hedersdoktoratet.

Läs mer

All övrig information kring kriterier, nomineringsprocess, beredning etc. finns att läsa i styrdokumentet ”Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås”, dnr. 550-17.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén