Ny tf. prorektor fram till årsskiftet

Jenny Johannisson

Högskolans prorektor Jörgen Tholin avslutar sin anställning på Högskolan i Borås till årsskiftet och kommer att vara tjänstledig med efterföljande semester från den 19 november. Styrelsen har utsett Jenny Johannisson som tidigare varit vicerektor för forskning som tillförordnad prorektor fram till sista december i år.

Vem som går in som tillförordnad prorektor från årsskiftet och fram till det att ny ordinarie prorektor är på plats kommer att beslutas vid styrelsens decembermöte. Förslag på kandidat tas fram av rektor Björn Brorström i samråd med styrelseordförande och Mats Tinnsten, som är styrelsens förslag till regeringen på ny rektor från den 1 januari 2019.

Den ordinarie processen för rekrytering av ny prorektor pågår enligt plan.

Text: Annie Andréasson
Bild: Suss Wilén