Nya forskningsledare utbildas

Samarbetet möjliggör att programmet kan genomföras regelbundet, då intagningen är från flera lärosäten och behovet av programmet inte blir mättat lika fort. Ett gemensamt program skapar dessutom möjlighet till utbyten av erfarenheter och skapar värdefulla kontakter mellan forskarna, också över ämnesgränserna.

Workshoppar ska stärka

Programmet syftar till att stärka och utveckla deltagarnas kompetens i forskningsledarskap genom att erbjuda kunskap om regionala, nationella och internationella förutsättningar för forskning. Programmet utgörs av fyra workshoppar à två dagar, med olika innehåll och fokus. Det startade i september och pågår fram till april 2019. Totalt är det 4-5 forskare per lärosäte som deltar.

Så här tycker några av dem så här långt:

–  För mig är det viktigt att få utvecklas i rollen som forskningsledare och jag hoppas att de olika delarna tillsammans kommer ge mig mycket som jag kan ha med mig som forskningsledare, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

– Man lär sig alltid något nytt och det ger mycket att träffa forskare från andra högskolor. Man ser också att vi verkar i ganska olika sammanhang med olika förutsättningar beroende på vilket forskningsfält vi kommer ifrån, säger Robert Pederson, professor i materialteknik vid Högskolan Väst.

– Det har varit nyttigt att få mer kunskap om vilka krafter som styr forskningen nationellt. Det har vidgat vyerna och varit till nytta för mig både som forskare och som forskningsledare. Det är en förmån att få ta del av detta program som är specifikt för forskningsledare, säger Zelmina Lubovac, universitetslektor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde.  

Fyra områden berörs

1. Akademiskt forskningsledarskap – om målformulering, synen på det egna ledarskapet men också hur man ser på jämställdhets- och mångfaldsaspekterna.

2. Forskningskommunikation – om vad forskningskommunikation innebär, hur man kommunicerar forskning i dag och till vem.

3. Finansierings- och samverkansstrategier – om målbilden för forskargruppen, kompetensförsörjning, samverkansstrategier och hur de kan bidra till att uppfylla målen och vilka finansieringslösningar som finns.

4. Juridik och administration – om bland annat bibliometrisk analys av forskningspublikationer, immateriella tillgångar samt strategi för immaterialrättsliga frågor.

Från Högskolan i Borås deltar Anita Norlund, Annelie Sundler, Magnus Hagiwara och Mikael Skrifvars.

Text: Anna Hallberg, Högskolan Väst
Foto: Suss Wilén