Nytt internationellt samarbete ger dubbel doktorsexamen

I september skrev Högskolan i Borås ett avtal med University of Mazandaran i Iran om forskarutbildning som ger dubbel doktorsexamen

Vid examen får doktoranden examen både i resursåtervinning från Högskolan i Borås och i tillämpad kemi från University of Mazandaran. Avtalet gäller i sex år och är något som inte funnits tidigare inom forskarutbildningen Resursåtervinning.

– Det finns ett intresse i Iran att utveckla forskning och utbildning när det gäller avfallshantering. Därför är de intresserade av att samarbeta med oss, säger Mohammad Taherzadeh, professor och forskningsledare inom forskarutbildningen Resursåtervinning.

Och Högskolan i Borås får en viktig samarbetspartner, både när det gäller forskning och forskarutbildning.

– Doktoranderna kommer att dela sin tid mellan dessa båda forskningsmiljöer och kommer på så sätt att få tillgång till fler handledare och mer laborationsutrustning, och därmed utvecklas ytterligare under sina forskarstudier, fortsätter han.

Läs mer

Om forskarutbildningen

Om forskningsområdet

Text: Anna Kjellsson
Bild: Privat