Prisas för hållbar utveckling inom hemsjukvården

Mottagare av HU-stipendium

Stipendiet för hållbar utveckling delades ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad på Days of Entrepreneurship och motiverades med ”ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv kopplat till sjuksköterskans professionsroll och förutsättningar i den konkreta vårdsituationen”.

Vicky Koltsida och Adlin Karzy jobbar båda inom hemsjukvården i Borås. I deras magisteruppsats Sjuksköterskans upplevelse av att använda teknik i hemsjukvården har de intervjuat tio kollegor för att försöka ta reda på hur ny teknik (framför allt så kallad IKT, informations- och kommunikationsteknik) påverkar det dagliga arbetet – och den långsiktiga utvecklingen. Undertiteln ”Om inte tekniken funkar, funkar inte själva jobbet” skvallrar om att vården blir allt mer teknikberoende.

Vicky Koltsida– Bara sedan jag började arbeta som sjuksköterska 2011 har det hänt mycket, säger Vicky Koltsida. I dag har vi med oss smartphones och datorer överallt, sköter vårt schema digitalt och öppnar låsta dörrar med appar istället för nycklar.

Hon berättar att resultatet av undersökningen egentligen bara gav ett tydligt svar: att hållbar utveckling är komplext. Medan tekniken inom vissa områden effektiviserar arbetet (genom att spara tid och resurser) kan det ge motsatt effekt inom andra (som risken att förlora den mänskliga kontakten med patienter).

– En hållbar utveckling förhåller sig till så många perspektiv: ekologiska, ekonomiska, sociala. Det krävs en synergi mellan alla för att det ska fungera. Lite som sjuksköterskans roll: vi är alltid spindeln i nätet, som försöker anpassa oss i den här komplexa världen, säger Vicky Koltsida.

Finns det en tendens att se den tekniska utvecklingen som ett problem?

– Det framkommer hos vissa, ja. Det hänger ihop med teknikvana. Ju mer vi gör oss beroende av tekniken, desto mer sårbara blir vi när den inte fungerar.

Hur ser du personligen på teknisk utveckling inom vården?

– Jag är väldigt optimistisk. Utvecklingen kommer alltid gå framåt, det handlar om att försöka göra det bästa av den. Det är vi människor som skapar tekniken. Vi måste lära oss utvecklas med den och använda den till vår fördel.

Vad betyder hållbar utveckling för dig?

– Jag fastnar vid definitionen ”hur vi ska kunna utvecklas utan att förstöra för de som komma skall”. Samtidigt poppar ordet ”lösning” upp. Det är lösningen till hur vårt samhälle ska utvecklas.

Vad betyder stipendiet för dig?

– Väldigt, väldigt mycket. Jag är glad och överraskad, vi visste inte ens att vi hade blivit nominerade. Det triggar en att vilja fortsätta inom ett så viktigt område. Just nu jobbar jag på att göra om vår uppsats till en vetenskaplig artikel.

Fakta

Totalt prisades tre examensarbeten med 20 000 kronor vardera vid Days of Entrepreneurship. De presenteras här utan inbördes rangordning:

 • Fabric Conditioning for more gentle shredding: Pre-treatment for mechanical recycling of cotton and polyester
  Masteruppsats i textil materialteknik
  Författare: Therese Sjöblom
 • Sustainability marketing: Sustainability marketing on the Chinese market 
  Kandidatuppsats i företagsekonomi
  Författare: Aida Licina, Hannah Radtke, Charlotte Johansson
 • Sjuksköterskans upplevelse av att använda teknik i hemsjukvården: ”…Om inte tekniken funkar, funkar inte själva jobbet …”
  Magisteruppsats i vårdvetenskap
  Författare: Adlin Karcy Gharbani, Vasilia Vicki Koltsida

Stipendierna delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som en del i arrangemanget Days of Knowledge. Days of Knowledge är ett en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad. 

Text: Christian Naumanen
Foto: Suss Wilén