Så blev högskolan bäst på hållbar utveckling

Träd på campus

För tio år sedan hade högskolan ett outvecklat hållbarhetsarbete och låga poäng i Naturvårdsverkets ranking. I rapporten beskriver författarna Björn Brorström, rektor, och Birgitta Påhlsson, rektors rådgivare och tidigare strateg för hållbar utveckling, resan upp till toppen i rankingen.

– Vi ger en god inblick i vårt arbete som är ett bevis på att en högskola kan ligga i framkant i frågan, säger Birgitta Påhlsson.

Fler lärosäten måste ta ansvar

Men det finns inget färdigt recept och det är många faktorer som ligger bakom framgången. Några av de viktigaste är: Att rusta studenterna med kunskap, prioritera forskning om hållbar utveckling, premiera kurser med ett integrerat och problematiserande hållbarhetsperspektiv, inrätta en strategigrupp samt införa ett certifierat ledningssystem.

– Vi hoppas att fler lärosäten antar utmaningen att leva som de lär när det gäller hållbarhet. Vi måste ta vårt ansvar och påverka samhällsutvecklingen åt rätt riktning, säger Björn Brorström.

Vid boksläppet presenterar författarna rapporten och det finns tid för frågor.

Om boksläppet

20 november kl. 11:00-11:30 i pressrummet på A700, Högskolan i Borås

Tårta och kaffe serveras, ingen anmälan krävs.

Läs mer

Om högskolans hållbarhetsarbete (länk till HB Play)

Se filmen

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge