Förstudie Office 365

Hand som skriver på tangentbord

I vår nuvarande lösning ser vi inte att detta kan realiseras i den utsträckning vi önskar varför IT-avdelningen har påbörjat en förstudie för att undersöka möjligheten, och effekterna av, att gå över till en mer Microsoftbaserad lösning. 

Förstudien kommer att pågå under hösten med målet att lämna en rekommendation för övergång, tidplan och förväntade effektmål. I förstudiegruppen ingår medarbetare från IT-avdelningen, vid en ev. projektstart kommer fler intressenter bli involverade.

Har du några frågor eller funderingar som rör förstudien kan du kontakta IT-chef Anders Brännberg.