Internationella samarbeten för långsiktiga förändringar

Ett nytt samarbete är inlett mellan Universidade Eduardo Mondlane i Moçambique och Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, samt biblioteken vid Högskolan i Borås och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Två liknande projekt pågår redan – det ena med ett universitet i Rwanda för att utveckla biblioteket och det andra med ett universitet i Uganda för att stärka forskarutbildning. Projekten ingår i Sidas ”Research Training Partnership Programme” och är femåriga.

– En sak som vi lärt oss är att utveckling och samarbete kring forskning och utbildning tar tid, och ska få ta tid. Vi jobbar för långsiktiga förändringar, där vi lär oss en hel massa under tiden, men där Sidas stöd till slut inte ska behövas, berättar Veronica Trépagny, projektsamordnare.

Får kompetens att fatta beslut

De sex masterstudenterna från Universidade Eduardo Mondlane i Moçambique läser Bibliotekshögskolans distansutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, men ska också göra jobbskuggningar på biblioteken vid Högskolan i Borås och BTH.

– Där ska de få skugga personer med sådana arbetsuppgifter som de själva kommer att sätta tänderna i när de avslutat utbildningen. Den internationella distansutbildningen passar bra då det förser studenterna med kunskap och kompetens nödvändig för att fatta beslut bland annat relaterade till digitaliseringsprocesser, vilket är väldigt viktigt för många bibliotek – inte minst i låginkomstländer. Samtidigt är det en forskningsförberedande utbildning, säger hon.

Biblioteken vid Högskolan i Borås och BTH är även med och tar fram kortkurser, workshops och övningar för de sex studenterna.

Utöver detta kommer även en doktorand att antas till forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan inom ramen för programmet.

Det behövs fungerande universitetsbibliotek

– Det är viktigt att ge stöd till utveckling av en miljö som främjar forskning, och där utmaningar och lösningar definieras och utgår från den egna situationen.

– För att stötta en sådan utveckling behövs fungerande universitetsbibliotek, som förmedlar resurser och kompetens. För närvarande finns ingen högre utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i Moçambique. Det innebär att landet kommer att vara beroende av externa länder och/eller aktörer för att försörja biblioteken och kunskapsutvecklingen, om man inte bygger upp egen avancerad utbildning, inklusive forskarutbildning, i landet, säger Veronica Trépagny.

Läs mer

Se film om partnerskapet med Uganda 

Läs mer om forskning och utbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Text: Anna Kjellsson
Foto: Anna Sigge