Lär dig förstå hur normer påverkar

Löv i olika former och färger

I föreläsningsserien, som är en del i högskolans arbete med hållbar utveckling, jämställdhet och lika villkor, ges en normkritisk inblick i olika sammanhang av tre av högskolans forskare.

– Normer är oskrivna regler, idéer och ideal som styr hur vi förväntas vara, leva och se ut – det vi inte säger men ändå förhåller oss till. Den här föreläsningsserien är tänkt att ge en bild av hur normer tar sig uttryck och påverkar i olika sammanhang, berättar universitetslektor Marie Hjalmarsson, som är en av arrangörerna.

Program

Samtliga föreläsningar ges klockan 15:00–17:00 i sal M402.

1 november – Varför är det inte fler män i traditionellt kvinnliga yrken?

Fredrik Zimmerman, universitetslektor i pedagogiskt arbete

27 november – Normer och organisationskultur för ett livskraftigt arbetsliv 

Margareta Oudhuis, senior professor i arbetsvetenskap

4 december – Från nobless till homeless chic: Hur blev normbrott modenorm?

Hanna Wittrock, universitetslektor i textilt management

Föreläsningarna är öppna för både medarbetare och studenter. Ingen anmälan krävs. 

Läs mer

Läs mer om högskolans arbete med lika villkor

Text: Johanna Avadahl