Ny föreståndare för skolutvecklingssamverkan

Paula Örn

– Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning inom utbildningsområdet och jag ser fram emot att genom RuC vara med och utveckla Högskolan i Borås arbete som partner till kommunerna när det gäller kompetensutveckling och stärkt vetenskaplig grund för lärares fortbildning. Det känns väldigt roligt och stimulerande att gå in i en roll som förenar mina tidigare erfarenheter på ett så tydligt sätt, säger Paula Örn.

Själv är hon utbildad ämneslärare och har tidigare arbetat på Lärarhögskolan i Stockholm och på Lärarförbundet, där hon hade ansvar för bland annat lärarutbildningsfrågor. Senast kommer hon från rollen som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun. I den rollen har hon också varit 1:e vice ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund och styrelseledamot i Business Region Göteborg.

– Vi är mycket glada över att ha Paula med oss i vårt samarbete med det omgivande samhället. Att vara föreståndare för RuC handlar om att leda, samordna och utveckla en verksamhet inom ett brett och omfattande fält, och den kompetens och erfarenhet som Paula bidrar med kommer att få betydelse i det arbetet – inte minst i samarbetet med kommunerna, säger Anita Kjellström, sektionschef för Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås.

Text: Helen Rosenberg

Foto: Patrik Karlsson