Nytt mensskydd testas i Kenya

Miljöbild från Kibera i Nairobi, Kenya, ett av Afrikas största slumområden, där användartestet ska genomföras. Foto: Karin Högberg

Spacerpad är en binda som har konstruerats för att vara enkel att tvätta och ska kunna torka snabbt. Båda är viktiga aspekter för att möjliggöra en hygienisk återanvändning. Det berättar Karin Högberg, universitetslektor inom vårdvetenskap, som har utvecklat bindan tillsammans med forskarkollegan Lena Berglin, docent inom textilteknologi, båda vid Högskolan i Borås.

– Våra preliminära resultat är positiva och vi ska nu tillverka en provserie som ska testas och utvärderas av kvinnor i Nairobi, Kenya. Vi planerar att genomföra testerna i februari 2019.  De tänkta slutanvändarna är kvinnor som bor i en fattig storstads- eller landsbygdsmiljö, med brist på pengar till mensskydd och brist på rent vatten och toaletter, säger Karin Högberg.

Varför behövs Spacerpad?

– Existerande utbud av ”externa mensskydd” som bärs utanför kroppen är i huvudsak engångsbindor vilket är dyrt, varför icke-funktionella flergångsalternativ som tygtrasor ofta används. Även flergångsbindor finns i bomull. Dessa är dock inte alltid säkra mot läckage eller hygieniska då tillväxt av mikroorganismer snabbt sker vid fukt. Dessutom är tvätt- och torkproceduren ofta omständlig, vilket är ett problem i fattiga och trångbodda urbana miljöer. I kategorin ”interna mensskydd” som bärs inuti kroppen finns menskoppen som är gjord i silikon och återanvändningsbar i upp till tio år. Men att föra in ett mensskydd inuti kroppen är dock i låg grad accepterat av yngre flickor och inte heller tillåtet i vissa kulturer.

Berör detta bara ”fattiga kvinnor”?

 – Nej, vi börjar alltmer förstå att även miljömedvetna kvinnor, utan ekonomiska begränsningar, kan vara potentiella användare.

Vad betyder pengarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad?

– Oerhört mycket. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har bidragit stort till att vi är där vi är i dag. För pengarna vi fick i år kan vi genomföra användartestet i Kenya. Och vi kan fortsätta den textiltekniska utvecklingen för att förbättra både funktion och komfort.

Prototyp av Spacerpad, en återanvändningsbar bindaOm Spacerpad

Det är själva konstruktionen som bevarar mensblodet, jämfört med vanliga bindor där materialet är absorberande. Spacerpad sköljs vid byte (i regel efter några timmar) och torkar snabbt. Produktionen ska kunna ske lokalt utan avancerad teknik. Spacerpad är ett resultat av ett samarbete mellan forskningsområdena Människan i vården och Textil och mode vid Högskolan i Borås samt i samverkan med företag i regionen.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.

Text: Henrik Grönberg
Foto, produkt- och miljöbild: Karin Högberg
Personfoto: Henrik Grönberg