Platsbesök med givande samtal om kvalitetsarbetet

– Mötet med ledningen var i form av ett samtal kring hur vi kan utveckla kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås. Det var ett givande samtal med gruppen, som var väl insatt i vårt arbete och som ställde mycket relevanta och skarpa frågor, berättar Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för kvalitetsarbetet på högskolan.

Fördjupande granskning

Nästa platsbesök av granskningsgruppen genomförs 21–22 november. Inför och under det besöket kommer en fördjupad granskning att ske av processerna för:

  • verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning (under perioden 2017-2019), högskoleövergripande samt sektionerna inom design och lärarutbildning,
  • uppföljning av utbildningsprogrammen inom industriell ekonomi, Organisations- och personalutvecklare i samhället, OPUS, Administratörsprogrammet samt Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap (läsår 2017/2018),
  • inrättande av senast beslutad Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård samt Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén