Professor har avlidit

Rita Foss Lindblad installerades som professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås 2012. Hon har sedan dess undervisat och forskat inom ämnet och bidragit i uppbyggnaden av en komplett akademisk miljö inom pedagogiskt arbete. Hon startade forskargruppen Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle (PAUS). 

Många medarbetare minns hennes akademiska skärpa och förmåga att ställa kritiska och tänkvärda frågor. Flera har också haft henne som mentor där hon stöttat med såväl textläsning som inspirerande samtal. 

Under tisdagen hölls en minnesstund och tyst minut för henne. 

I personalrummet på A5 finns ett minnesbord med bland annat en kondoleansbok där den som önskar kan skriva några ord. Boken kommer att lämnas till Ritas make Sverker i samband med begravningen. 

Foto: Ulf Nilsson