Prognoser för ekonomi och utbildningsuppdrag

Campus

Trots att det är en förbättring gentemot 2017 är det en försämring jämfört med budgeten.

– Högskolans ledning bedömer att en viss resultatförbättring fram till bokslutet sannolikt kommer att ske, förklarar rektor Björn Brorström.

Det ser bättre ut än tidigare prognoser, men när det gäller utbildningsuppdraget når högskolan som förväntat inte upp till takbeloppet. Det innebär att omfattningen på utbildningen, i likhet med många andra lärosäten, inte når upp till det villkorade ersättningsbeloppet. Det kommer gälla även för 2019, men enligt upprättad prognos vänder utvecklingen 2020.

– Ett intensivt arbete pågår med att se över utbildningsutbudet och öka omfattningen på utbildningen, men på ett klokt sätt och i enlighet med våra strategier, säger Björn Brorström.

Läs mer

Högskolans utbildningar 

Läs högskolans årsredovisning för 2017

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén