Publikationer inom A3 juni-september 2018

Avhandlingar

Forsgren, E. (2018). Enterprise social media in project-based knowledge work: A contextualized view through the lens of activity theory. Borås Valfrid. Diss. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14900

Hicks, A. (2018). The theory of mitigating risk: Information literacy and language-learning in transition. Borås Valfrid. Diss.  Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-15000

Mäntykangas, A. (2018). Contribution of library managers to information society. Editura Tehnica, Sibiu. Diss. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14153

Böcker

Cronqvist, M. (2018b). Etiskt ledarskap: Didaktik i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-15057

Hansson, J., Hedemark, Å., Kjellman, U., Lindberg, J., Nolin, J., Sundin, O. & Wisselgren, P. (2018). Profession, utbildning, forskning: Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Stockholm: Kungliga biblioteket. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14360

Kapitel i bok, del i antologi

Cronqvist, M. (2018). Att undervisa etiskt: i princip och praktik. I S. I. Aldenmyr (red.). Läraren och yrkesetiken: Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag (s. 85–101). Lund: Studentlitteratur. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-15056

Erikson, M. G. (2018). Potentials and challenges when using possible selves in studies of student motivation. I H. Henderson, J. Stevenson & A.-M. Bathmaker (red.). Possible selves and higher education: New interdisciplinary insights (s. 13–26). Abingdon: Routledge. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14763

Hammarfelt, B. (2018). Från sorterandets logik till mätandets praktik: Bibliometrin och forskningsbibliotekens framtid. I J. Hansson & P. Wisselgren (red.). Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession (s. 149–167). Lund: BTJ Förlag. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14300

Johansson, M. & Ruhtenberg, T. (2018). Medie- och informationskunnighet i skolan: En fortbildningskurs för yrkesverksamma lärare och skolbibliotekarier. I U. Carlsson (red.). Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga: Kartläggning, analyser, reflektioner (s. 149–151). Göteborg: Nordicom. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-15111

Lindberg, J. & Nolin, J. (2018). Utbildningens roll i formandet av bibliotekariers yrkesspråk. I J. Hansson & P. Wisselgren (red.). Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession (s. 81–99). Lund: BTJ Förlag. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14359

Lundh, A. H., O’Donnell, M. & Hedemark, Å. (2018). Att göra läsning möjlig för alla: Samarbete mellan bibliotekssektor och biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning I J. Hansson & P. Wisselgren (red.). Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession (s. 253–268). Lund: BTJ Förlag. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-15003

Mahon, K., Francisco, S. & Lloyd, A. (2018). Practice architectures and being stirred into academic practices of a research group. IC.  Edwards-Groves, P. Grootenboer & J. Wilkinson (red.). Education in an era of schooling: Critical perspectives of educational practice and action research. A Festschrift for Stephen Kemmis (s. 167–181). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2053-8_12

Pilerot, O. (2018). Folkbibliotek i en tid av uppbrott och flykt: Om forskningsanvändning i biblioteksarbete för nyanlända I J. Hansson & P. Wisselgren (red.). Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession (s. 233–252). Lund: BTJ Förlag. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14291

Pilerot, O. (2018). Vad vi talar om när vi talar om MIK och informationskompetens. . I U. Carlsson (red.). Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga: Kartläggning, analyser, reflektioner (s. 81–83). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-15010

Mer publicerat

Den här listan innehåller avhandlingar, böcker och refereegranskade artiklar. Vid akademin produceras givetvis också en hel del annat, som till exempel konferenspresentationer och debattinlägg. I DiVA hittar du en mer komplett bild av det som görs.

Sammanställt av: Helen Rosenberg, kommunikatör och Helena Francke, akademins samordnare för forskning.